Maria Bogdanowa
Bohosiewicz
ur. 31.01.1796 zm. 1865
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu
Spoczywa S.P.
Maria Bogdanowa Boho
siewicz. Urodzona 31
sty (...) 96 umarł(...)
(...)ego 1865 Prosi
O pozdrowienie Anielskie

Pomóż w identyfikacji grobu