Wartan
Agopsowicz
ur. 1840 zm. 11.01.1899
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:
Podwójny nagrobek

I.
Tu Spoczywa
Wartan AGO
psowicz ur. 1840
um. 11 stycznia
1899 prosi o po
zdrowienie

II.
Tu Spoczywa
WABERYAN
I MARIA AGOP
OWICZE Zmary
1899 r.

Pomóż w identyfikacji grobu