Piotr
ur. 1817 zm. 03. 1856
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

I. brak tablicy
II.
Przechodniu! Gdy na ten kamień
rzucisz Twoje oko
Woła Cię tutaj żona stroskana głęboko
Abyś westchnął za duszę jej męża
zmarłego
O wieczny Jego pokój Stwórcy
Najwyższego.

Inskrypcja (2011 odnalezione fragm.)
Piotr[...]
Aptekarz[...]
przeniósł się na dniu 3[...]
roku 1856
39 lecie życia
Pokój Jego Po[...]

Pomóż w identyfikacji grobu