NN
być może Jakubowicz lub Łukasiewicz
ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Brak inskrypcji (nie zachowała się) jednak informator Anna Kriwcowa pamięta, że był to grób Łukasiewiczów lub Jakubowiczów

Pomóż w identyfikacji grobu