ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Brak tablicy inskrypcyjnej.

Pomóż w identyfikacji grobu