Grzegorz
Dawidowicz
ur. zm. 31.05.1885
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu
spo
s.p.
Grze
gorz Da
widowi
cz Zmar
31 Maja
1885
prosi
pozdro
wienie
Anielsk
i

Pomóż w identyfikacji grobu