Marya
Minasiewicz
ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu spoczywa
Marya
Minasiewicz
*[ .. ]
†[ ... ] .
Poniżej napisu geometryczny ornament.

Pomóż w identyfikacji grobu