Rypsyma
Juzefowicz
ur. 1820 zm. 1890
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu
Spoczywa Rypsyma
Juzefowicz urodz 1820
umarła 1890
prosi o pozdrowienie
Anielskie

Pomóż w identyfikacji grobu