Anna
Bohosiewicz
ur. 18.06.18.. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu spoczywa
Anna Ro[……]
Bohosiewicz
[uro]dzona 18 czerwca 18[..]

Pomóż w identyfikacji grobu