Mojzes
Mojzesowicz
ur. zm. 1902
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu
spoczywa
MOjZeS
MOjZeSO
WICZ
R. 1902

Pomóż w identyfikacji grobu