Maria
Janowicz z Donigiewiczów
ur. 1839 zm. 23.04.1896
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:


Tu
spoczywa
MARIA
JANOWICZ
z Donigiewiczów
urodzona 1839 R.
zmarła dnia 23. kwiet.
1896.

Pomóż w identyfikacji grobu