Zachariasz
Osadca
ur. 1839 zm. 24.10.1859
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie oryginalną pisownią:

Tu leżą z Wloki S.P.
Zacharijasa a Grze
gorz Osadczy
Żył lat 20
Umarł 24 Pazdzie
rnika 1859 Prosi
o Pozdrowianie
Anielskie

Pomóż w identyfikacji grobu