Kajetan
Juzefowicz
ur. 1800 zm. 01.05.1883
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu
Spoczywa Kajetan
Juzefowicz uro.800
umarł1.Maja 1883
Prosi o pozdrowienie
Anielski

Pomóż w identyfikacji grobu