ur. zm. 07.07.1878
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

90

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Michal Donigievicz
certe Dóncio
umar7=Lipca1878
prosi o pozdrowienie
Anielskie

Pomóż w identyfikacji grobu