ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Brak inskrypcji

Płyta nagrobna i podstawa krzyża

Pomóż w identyfikacji grobu