Anna
Norsesowicz
ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie z pisownią oryginalną:

Tu Spoczywa
Anna Norseso
wisz.

Pomóż w identyfikacji grobu