ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Brak możliwości odczytania inskrypcji

Płyta nagrobna czworoboczna, złożona z 6 płyt (bloków kamiennych)

Pomóż w identyfikacji grobu