......osiewicz
ur. 1806 zm. 31.05.1879
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie oryginalną pisownią:

Tu spoczywa Ś.P.
[... ][... ]OSIEWICZ ur [odzony]
[... ] roku 1806 umarł
dnia 31 mają 1879 prosi o
pozdrowienie anielskie

Pomóż w identyfikacji grobu