N
N
ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

BRAK tablicy inskrypcyjnej.

Elementy dekoracyjne - ornamenty: wypokłorzeźbiona głowy Jezusa umieszczona w medalionie ponad płaskorzeźbą girlandy ze wstęgami, poniżej miejsce na inskrypcję w profilowanej płycinie - puste; między wieńcem a tablicą inskrypcyjną ślad po fotografii, zwieńczenie stelli dwupołaciowego daszku z dekoracjami w kształcie liści akantu

Pomóż w identyfikacji grobu