ur. zm.
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Brak inskrypcji

Płyta nagrobna

Pomóż w identyfikacji grobu