Katarzyna
Bohosiewicz
ur. zm. 20.11.1868
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie oryginalną pisownią:

Tu spoczywa ŚP
Ka(tarzy)na Boh(....)
wicz urodzona(...)
kwiecień(...)umarła
20 listopada 186(8)
prosi o pozdrowienie
anielskie

Pomóż w identyfikacji grobu