Zofia
Gregorowicz z Różankowskich
ur. 02.07.1865 zm. 03.01.1904
Powrót do mapy
Opis wykonywanych prac

Treść zgodnie oryginalną pisownią:

Софія з Рожанковских
ГРЕГОРОВИЧЬ
рождена 2/7 1865
померла 3/1 1904
СТЕФАНІЯ
донечкаАиталя и Софіи
рожедена 10/9/1903
померла 3/5 1906/Вічная пaмять

Inskrypcja tylna:
Ту спочиваe
АНТАЛЬ
ГРЕГОВИЧЬ
рождений27/8 1852
помер 22/3 1906
ВІЧНАЯ ПAМЯТ!

Inskrypcja boczna:
Hier ruht
Emilie Hrehorowicz
geb.Jekel
geb. 3/8.1860
gest. 28/5.1899
Sie ruhe in Frieden!

Pomóż w identyfikacji grobu