Fundacja ormiańska KZKO
Zmarł Marek Eminowicz
Dodano 2013-01-13

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Eminowicza, wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. 
Ś.P. MAREK EMINOWICZ 1933-2013 - wybitny nauczyciel historii z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Wywodził się z rodu ormiańskiego Eminowiczów, przed kilkoma wiekami osiadłego na ziemiach polskich. Jego potomkowie od początku angażowali się w działalność patriotyczną na rzecz nowej ojczyzny (przeciw Chmielnickiemu, w powstaniu styczniowym, w I wojnie światowej i wojnie bolszewickiej). Nic więc dziwnego, że i Marek Eminowicz poszedł w ich ślady. Za przynależność do organizacji konspiracyjnej w 1952 roku został skazany na 7 lat więzienia (Jaworzno). Na wolność wyszedł w 1955 roku. Skończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez wiele lat był nauczycielem historii w „Piątce”. Już nie w konspiracji, lecz otwarcie, na lekcjach historii przeciwdziałał komunistycznemu systemowi, kształcąc nowe pokolenia Polaków świadomych niezakłamanej historii swojego kraju, nowych patriotów. Chciał, by jego uczniowie kierowali się najlepszymi wzorcami, jakie poznawali podczas lekcji historii, które zawsze chciał uczynić nie tylko lekcjami o przeszłości, ale i nauką o życiu. Wszak nie bez przyczyny ukłute zostało powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Eminowicza, wieloletniego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, wybitnego historyka i pedagoga. 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 22 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele św. Szczepana w Krakowie, a odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego od bramy głównej cmentarza Rakowickiego o godz. 13.00.

Ś.P. MAREK EMINOWICZ 1933-2013 - wybitny nauczyciel historii z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Wywodził się z rodu ormiańskiego Eminowiczów, przed kilkoma wiekami osiadłego na ziemiach polskich. Jego potomkowie od początku angażowali się w działalność patriotyczną na rzecz nowej ojczyzny (przeciw Chmielnickiemu, w powstaniu styczniowym, w I wojnie światowej i wojnie bolszewickiej). Nic więc dziwnego, że i Marek Eminowicz poszedł w ich ślady. Za przynależność do organizacji konspiracyjnej w 1952 roku został skazany na 7 lat więzienia (Jaworzno). Na wolność wyszedł w 1955 roku. Skończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez wiele lat był nauczycielem historii w „Piątce”. Już nie w konspiracji, lecz otwarcie, na lekcjach historii przeciwdziałał komunistycznemu systemowi, kształcąc nowe pokolenia Polaków świadomych niezakłamanej historii swojego kraju, nowych patriotów. Chciał, by jego uczniowie kierowali się najlepszymi wzorcami, jakie poznawali podczas lekcji historii, które zawsze chciał uczynić nie tylko lekcjami o przeszłości, ale i nauką o życiu. Wszak nie bez przyczyny ukłute zostało powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.