Fundacja ormiańska KZKO
O nas

Fundacja Armenian Foundation jest strukturą organizacyjną środowiska polskich Ormian.  Ma status prawy i jest bezpośrednio związana z istniejącym już 34 lata Kołem Zainteresowań Kulturą Ormian (od 1981 r.), założonym przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, w całkowicie konspiracyjnym kontekście polityczno-społecznym.

Powołanie Fundacji było konieczne dla zapewnienia samodzielności finansowej i organizacyjnej działalności polsko-ormiańskich społeczności. Nasza Fundacja kontynuuje, wspiera i bezpośrednio realizuje programy, dotychczas prowadzone przez KZKO. Działalność Koła to aktywność ponad 100 osób, integrujących środowiska ormiańskie, polskie i mniejszości etnicznych. Dorobek to kilkaset spotkań i prezentacji; comiesięczne msze integracyjne, w oryginalnym obrządku ormiańsko-katolickim; wydanie kilkudziesięciu publikacji: od informatorów po naukowe opracowania; współtworzenie FKiDOP. Koło aktywnie udziela różnorodnej pomocy imigrantom w Polsce. Początkiem była przeprowadzona w 1989 roku ogólnopolska akcja pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii.

 

Obecnie zakres udzielanej pomocy rozrósł się do organizowania wsparcia materialnego dla kilkudziesięciu rodzin rocznie, bezpośredniej opieki prawnej i doradztwa dla kilkuset imigrantów i uchodźców, zwłaszcza z Kaukazu i Zakaukazia, zorganizowania i współprowadzenia szkółki weekendowej dla Ormian w Polsce. Fundacja  kontynuuje ten kierunek działalności Koła, zajmując się zdobywaniem funduszy na poszczególne projekty i koordynując ich prowadzenie. Do najistotniejszych celów istnienia Fundacji zaliczamy realizację działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych oraz pomoc grupom zagrożonym czy poddanym społecznej, kulturowej i prawnej dyskryminacji. Od początku istnienia Fundacji intensywnie przygotowujemy kilkanaście programów, których realizacja sukcesywnie prowadzona jest w zakresie:

kulturowym – działalność integracyjna na rzecz mniejszości etnicznych w Polsce (wspólne projekty z organizacjami karaimskimi, tatarskimi, żydowskimi, romskimi, rosyjskimi; działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych wspólnot oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie (spotkania i imprezy - Święcenie wody, Szaszłyk, Bal, Chorutowe warsztaty, kiermasz świąteczny, warsztaty taneczne i muzyczne,  tworzymy Bibliotekę Ormiańską),

społecznym – pomoc prawna, doradztwo zawodowe, opieka zdrowotna i pomoc edukacyjna dla uchodźców i imigrantów z byłych republik radzieckich; popularyzowanie aktywności obywatelskiej działania służące wyrównywaniu szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem i dyskryminowanych (biuro pomocy prawnej i doradztwa zawodowego prowadzone w Warszawie,Gliwicah i Łodzi, warsztaty obsługi komputera, lektorat języka polskiego - w przygotowaniu, pomoc Szkółce ormiańskiej, tworzymy młodzieżową drużynę piłkarska),

naukowym – wspieramy merytorycznie kilka projektów badawczych, prowadzonych przez młodych naukowców, m.in. Sytuacja kobiety ormiańskiej diaspory w Polsce; Badania porównawcze sytuacji Ormian w Polsce i Polaków w Armenii (IKP UW); Ormianie jako społeczności Sieci(IS PAN); Migracja ormiańska w Polsce (UMK Toruń), badania konserwatorskie na Ukrainie;

organizacyjnym – rozbudowa struktury Fundacji, budowanie niezależnej, obywatelskiej i stabilnej organizacji pozarządowej (wyposażamy biuro fundacji, powstaje portal ormiański i strona internetowa, nawiązaliśmy współpracę z kilkunastoma specjalistami z obszarów ekonomii i zarządzania, prawa administracyjnego i karnego, działalności pozarządowej oraz naukowcami reprezentującymi nauki humanistyczne i ekonomiczne).

Miesiąc po powołaniu struktur fundacji, zostaliśmy wyróżnieni przez Fundację OŚKA w konkursie Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych „Fundusz dla Kobiet”. Otrzymaliśmy dotację na realizację naszego projektu pt. Być online - warsztaty komputerowe dla kobiet ze środowisk ormiańskich. Wykonanie programu trwało od listopada 2007 r. do stycznia br., w ramach którego zrealizowaliśmy wszystkie założenia. Celem projektu było praktyczne wspieranie kobiet i ułatwieniem tej grupie dostępu do instrumentów przeciwdziałających procesom wykluczania. W możliwym zakresie, na jaki pozwalały otrzymane środki, realizacja programu była także konkretnym przeciwdziałaniem powstawaniu barier kulturowych i promowaniu otwartych postaw obywatelskich.

Fundację współtworzą osoby z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy organizacyjnej i animacyjnej. Reprezentują zróżnicowane środowiska zawodowe: prawnik, wykładowca i specjalistka ds. zarządzania turystyką, nauczycielka języka rosyjskiego i sekretarz biura. Współpracujemy z trzema prawnikami, specjalizującymi się w prawie administracyjnym i sprawach dotyczących uchodźców i imigrantów oraz prawie karnym. Od początku istnienia, na zasadach wolontariatu, pomaga nam w doradztwie prawnym grupa studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym do grona współpracowników zaliczyć możemy informatyków, politologów, socjologów, ekonomistów o rozmaitych specjalizacjach zawodowych, pochodzeniu i w zróżnicowanym wieku.

sponsorzy i partnerzy:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej

Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.