Fundacja ormiańska KZKO
Fundacja
 • Dodano: 2009-06-04

  Wernisaż wystawy fotograficznej Zbigniewa Kordysa, 30 maja w Ośrodku Kultury, był okazją do spotkania oławskiego środowiska Ormian polskich i ich potomków

 • Dodano: 2009-05-11
  Szanowni Państwo

  Kolejny już raz wyruszamy na Kresy, w szczególności do KUT. Wyjazd nasz jest integralną częścią projektu pt. „Kuty nad Czeremoszem. Mała stolica Ormian”. Projekt ma na celu ratowanie opuszczonych lub zaniedbanych cmentarzy Ormian polskich, znajdujących się na pograniczu Bukowiny, Pokucia i Huculszczyzny. Symbolem tego pogranicza pozostają Kuty, do 1939 r. nazywane małą stolicą Ormian polskich. W ramach obózu wolontariackiego, młodzi ludzie z Polski, dokonają możliwie pełnego opisu cmentarzy i kwater ormiańskich, sporządzą listę nazwisk spoczywających tam osób oraz wykonają wstępne prace konserwatorskie i prace porządkowe na cmentarzach. Pokłosiem zeszłorocznego wyjazdu jest zinwentaryzowanie 89 grobów Ormian polskich w Kutach, 23 w Baniłowie, 5 w Milijowie oraz określenie zakresu prac na cmentarzach Śniatynie i Horodence. Młodzi ludzie w zeszłym roku wspierani byli przez potomków Ormian, jak i sympatyków, którzy własne urlopy poświęcili na pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia. Od 1 czerwca br. na cmentarzu w Kutach i Baniłowie pracuje grupa konserwatorów prowadząca renowację zabytkowych pomników wymagających natychmiastowej interwencji.
  Integralnym elementem projektu jest zorganizowanie przyszłej opieki nad cmentarzami i miejscami pochówku.

  Zapraszam Państwa do udziału w naszym projekcie poprzez:
  • Wyjazd do Kut i pomoc w pracach wraz z możliwością odwiedzenia miejsc związanych z historią Ormian polskich takich jak: Lwów, Stanisławów, Tyśmienica, Łysiec, Śniatyn, Horodenka…
  • Wsparcie finansowe - dofinansowanie przejazdu i zakwaterowania grupy wolontariuszy
  • Wsparcie materialne na liście potrzeb znajdują się: zaopatrzenie w narzędzia ogrodnicze i budowlane, środki czystości i BHP, farby, chemikalia oraz materiały biurowe. Prosimy także o znicze i lampki, które będziemy mogli zapalić na wszystkich odwiedzanych mogiłach.


  Z ogromną nadzieją czekamy na Państwa
  Z wyrazami szacunku
  Prezes Zarządu
  Marta Axentowicz-Bohosiewicz marta@fundacjaormianska.pl
 • Dodano: 2009-05-01

  Podczas konferencji pt. Państwo a pamięć ofiar. Nieupamiętnione ofiary zbrodni wołyńsko-małopolskich, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego 20 maja 2009 w Warszawie, Marta Axentowicz-Bohosiewicz przedstawi referat dotyczący działań w zakresie porządkowania i urządzania miejsc pamięci na Ukrainie. Wystąpienie poświęcone będzie naszym

 • Dodano: 2009-02-18
  Oprawy .......oświetleniowe stanowią nasz drobny wkład w prace renowacyjne w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Jesteśmy ogromnie dumni, że mogliśmy sfinansować jeden z niezbędnych elementów wyposażenia Naszej Katedry. Konserwacja tej wyjątkowej świątyni trwa od kilkunastu lat. W prace zaangażowane są instytucje polskie i ukraińskie. Ogromną rolę w corocznie postępujących pracach pełni księdz Tadewos, opiekun Katedry i parafii ormiańskiej we Lwowie. Natomiast prowadzenie konserwacji zgodnie z regułami sztuki konserwatorskiej to zasługa pracowników polskiego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ścisłej współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego tego ministerstwa, przeprowadziliśmy błyskawiczną akcję zebrania potrzebnych środków i zakupienia opraw oświetleniowych. W listopadzie 2008 roku uczestniczyliśmy w zakończeniu roku konserwatorskiego we Lwowie, na specjalne zaproszenie komitetu zajmującego się Katedrą Ormiańską i Cmentarzem Łyczakowskim. Poniżej załączamy zaświadczenie o współdziałaniu wystawione przez Departament DK MKiDN. W tym roku będziemy starać się o zebranie kolejnej sumy pieniędzy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac w Katedrze Ormiańskiej. Zapraszamy wszystkich już teraz do współdziałania w tym szczególnie "ormiańskim" projekcie.
 • Dodano: 2009-02-18
  or_br2.jpg

  W kwietniu 2009 rozpocznie się realizacja nowego projektu Fundacji Ormiańskiej KZKO.
  Celem projektu "Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie" jest uchwycenie "fenomenu pamięci" na ukraińskiej Bukowinie ze szczególnym uwzględnieniem Czerniowiec - stolicy regionu - poprzez rekonstrukcję warstw pamięci na temat walki o integralność i tożsamość wspólnot religijnych (rzymskich katolików, grekokatolików, Ormian, Prawosławnych, Protestantów, Żydów) w obliczu zmieniających się granic, organizmów państwowych oraz drugiej wojny światowej. miany te wpłynęły nie tylko na status i egzystencję konkretnych grup wyznaniowych, zwiększając lub zmniejszając możliwości kontaktu między miejscowościami często mającymi ważny wymiar symboliczny - wytworzyły też narracje, które podporządkowane regule integralności są różnymi spojrzeniami na tą samą rzeczywistość. Po traumatycznych wydarzeniach XX wieku Bukowina stała się niedostępnym fizycznie odniesieniem dla wielu społeczności, które obecnie dzięki pamięci dawnych mieszkańców tych terenów - mieszkających w Polsce, Kanadzie, Izraelu czy Niemczech - próbują odtworzyć dawne wspólnoty religijne.

 • Dodano: 2009-02-12
  Współpracowaliśmy z Departamentem Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wspomagając II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, które odbyło się 20 września 2008 roku. Otrzymane podziękowania przekazujemy środowiskom ormiańskim w Polsce i Ormianom w Armenii, którzy w największym stopniu przyczyniają się do tworzenia dobrych relacji międzynarodowych oraz aktywnie działają na rzecz współpracy i rozwoju. DZIĘKUJEMY!
1
sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.