Fundacja ormiańska KZKO
O spotkaniu historycznym „Od Grunwaldu do Monte Cassino. Ormianie w służbie Rzeczypospolitej”
Dodano 2016-03-05

 

3 marca 2016 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyło się spotkanie historyczne „Od Grunwaldu do Monte Cassino. Ormianie w służbie Rzeczypospolitej” zorganizowane przez Fundację Armenian Foundation i CBW pod patronatem honorowym JE Edgara Ghazaryana, Ambasadora Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz  prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Ormianie, obecni w Rzeczypospolitej od setek lat, mają swój wkład w rozwoju naszego kraju. Gdy przybrana ojczyzna była zagrożona, z bronią w ręku stawali w jej obronie i często składali swoje życie w ofierze. Na wystawie obejrzeć można biogramy, fotografie, pamiątki, które przybliżają nam sylwetki Ormian polskich.
Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz pod tablicą pamiątkową Jadwigi Zarugiewiczowej na gmachu Garnizonu Warszawa. 
Uroczystego otwarcia wystawy, poświęconej historii Ormian w Rzeczypospolitej, które poprzedzało spotkanie historyczne,  dokonali: JE Ambasador Edgar Ghazaryan i prof. Wojciech Fałkowski oraz Prezes Fundacji Ormiańskiej, Marta Axentowicz-Bohosiewicz.
Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Grażyna Podstawska, córka bohaterskiego przedstawiciela narodu ormiańskiego w służbie Rzeczypospolitej, płk. Waleriana Tumanowicza, Żołnierza Wyklętego - Niezłomnego, zamordowanego sądownie w 1947 roku za wierność ideałom Polski wolnej i suwerennej.
Część oficjalną otworzył  Dyrektor CBW,  dr Jan Tarczyński. Kolejno wystąpił JE Edgar Ghazaryan, Ambasador Republiki Armenii oraz podsekretarz stanu w MON, prof. Wojciech Fałkowski. W ostatnim wystąpieniu Marta Axentowicz-Bohosiewicz, Prezes Fundacji Ormiańskiej, zwróciła uwagę, że także po wojnie Ormianie włączyli się czynnie w odbudowę państwa, tworząc swoje małe ojczyzny na terenie Polski zachodniej, gdzie rzucił ich pojałtański los. Odbudowywali Wrocław, Szczecin, Legnicę i wiele innych miast „Ziem Odzyskanych”, a pierwszym powojennym burmistrzem Oławy był przedstawiciel znanej ormiańskiej rodziny Axentowiczów.Na zakończenie części oficjalnej zostało odczytane specjalne przesłanie, które z okazji uroczystości wystosował Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Listy okolicznościowe przesłali także: Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz JE ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Pełne treści nadesłanych listów okolicznościowych publikujemy na końcu artykułu.W części historycznej wystąpił Krzysztof Jabłonka, historyk z Muzeum Józefa Piłsudskiego, przybliżając uczestnikom dzieje Ormian w Polsce, od średniowiecza do XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ich służby w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej, zwłaszcza w powstaniach i zrywach niepodległościowych. Po wystąpieniach zaprezentowano film dokumentalny, ukazujący udział armeńskich żołnierzy w misjach pokojowych, a następnie występ narodowego ormiańskiego zespołu Musa-Ler z programem muzyczno-tanecznym. Uroczystość zakończył poczęstunek okolicznościowy, składający się z tradycyjnych dań kuchni armeńskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 gości, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, członków korpusu dyplomatycznego, reprezentantów sil zbrojnych i organizacji społecznych, a także kombatantów, młodzieży i przedstawicieli mediów, wśród których znaleźli się m. in.:
- JE Pan Muhammad Mahfuzur Rahman, Ambasadora Ludowej Republiki Bangladeszu,
- JE Pan Nikoloz Nikolozishvili, Ambasador Gruzji,
- Pan Abdullah Ali Al-Anesi, Chargé d’Affaires Republiki Jemeńskiej,
- JE Pani Victoria González Ariza, Ambasador Republiki Kolumbii,
- JE Pan Vincenzo Manno, Ambasador Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich,
- JE Pan Youns Tijani, Ambasador Królestwa Maroka,
- Anatolij Khrystenko, II sekretarz Ambasady Ukrainy,
- płk Jussi Anttila, Attache Obrony Republiki Finlandii,
- płk Pavle Varga, Attaché Obrony Republiki Serbii,
- Sławomir Frątczak, radca Ministra Obrony Narodowej,
- Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- płk Ryszard Wróbel, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- płk Robert Bajurski, reprezentujący  Dowódcę  Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
- JM płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej,
- dr Adam Gałkowski, doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
- Jarosław Książek, radca-minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
- płk Wojciech Ziółkowski, p.o. Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
- kmdr Krzysztof Książek, reprezentujący Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,
- JE ks. Henryk Błaszczyk, Archimandryta Ormiański, Rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,
- ks. kmdr Janusz Bąk, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego,
- ks. płk Aleksy Andrejuk, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego,
- płk Marian Babuśka, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,
- kmdr Wiesław Banaszewski, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON,
- płk Adam Gwiazdowicz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- insp. Marek Gago, komendant Komisariatu Rzecznego Policji.
 Informacja przygotowana na podstawie materiałów CBW. 
Pełna relacja fotograficzna dostępna w naszej galerii – KLIKNIJ TUTAJ

3 marca 2016 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyło się spotkanie historyczne „Od Grunwaldu do Monte Cassino. Ormianie w służbie Rzeczypospolitej” zorganizowane przez Fundację Armenian Foundation i CBW pod patronatem honorowym JE Edgara Ghazaryana, Ambasadora Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz  prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Ormianie, obecni w Rzeczypospolitej od setek lat, mają swój wkład w rozwoju naszego kraju. Gdy przybrana ojczyzna była zagrożona, z bronią w ręku stawali w jej obronie i często składali swoje życie w ofierze. Na wystawie obejrzeć można biogramy, fotografie, pamiątki, które przybliżają nam sylwetki Ormian polskich.

Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz pod tablicą pamiątkową Jadwigi Zarugiewiczowej na gmachu Garnizonu Warszawa. 

Uroczystego otwarcia wystawy, poświęconej historii Ormian w Rzeczypospolitej, które poprzedzało spotkanie historyczne,  dokonali: JE Ambasador Edgar Ghazaryan i prof. Wojciech Fałkowski oraz Prezes Fundacji Ormiańskiej, Marta Axentowicz-Bohosiewicz.

Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Grażyna Podstawska, córka bohaterskiego przedstawiciela narodu ormiańskiego w służbie Rzeczypospolitej, płk. Waleriana Tumanowicza, Żołnierza Wyklętego - Niezłomnego, zamordowanego sądownie w 1947 roku za wierność ideałom Polski wolnej i suwerennej.

Część oficjalną otworzył  Dyrektor CBW,  dr Jan Tarczyński. Kolejno wystąpił JE Edgar Ghazaryan, Ambasador Republiki Armenii oraz podsekretarz stanu w MON, prof. Wojciech Fałkowski. W ostatnim wystąpieniu Marta Axentowicz-Bohosiewicz, Prezes Fundacji Ormiańskiej, zwróciła uwagę, że także po wojnie Ormianie włączyli się czynnie w odbudowę państwa, tworząc swoje małe ojczyzny na terenie Polski zachodniej, gdzie rzucił ich pojałtański los. Odbudowywali Wrocław, Szczecin, Legnicę i wiele innych miast „Ziem Odzyskanych”, a pierwszym powojennym burmistrzem Oławy był przedstawiciel znanej ormiańskiej rodziny Axentowiczów.Na zakończenie części oficjalnej zostało odczytane specjalne przesłanie, które z okazji uroczystości wystosował Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Listy okolicznościowe przesłali także: Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz JE ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Pełne treści nadesłanych listów okolicznościowych publikujemy na końcu artykułu.W części historycznej wystąpił Krzysztof Jabłonka, historyk z Muzeum Józefa Piłsudskiego, przybliżając uczestnikom dzieje Ormian w Polsce, od średniowiecza do XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ich służby w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej, zwłaszcza w powstaniach i zrywach niepodległościowych. Po wystąpieniach zaprezentowano film dokumentalny, ukazujący udział armeńskich żołnierzy w misjach pokojowych, a następnie występ narodowego ormiańskiego zespołu Musa-Ler z programem muzyczno-tanecznym. Uroczystość zakończył poczęstunek okolicznościowy, składający się z tradycyjnych dań kuchni armeńskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 gości, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, członków korpusu dyplomatycznego, reprezentantów sil zbrojnych i organizacji społecznych, a także kombatantów, młodzieży i przedstawicieli mediów, wśród których znaleźli się m. in.:

- JE Pan Muhammad Mahfuzur Rahman, Ambasadora Ludowej Republiki Bangladeszu,

- JE Pan Nikoloz Nikolozishvili, Ambasador Gruzji,

- Pan Abdullah Ali Al-Anesi, Chargé d’Affaires Republiki Jemeńskiej,

- JE Pani Victoria González Ariza, Ambasador Republiki Kolumbii,

- JE Pan Vincenzo Manno, Ambasador Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich,

- JE Pan Youns Tijani, Ambasador Królestwa Maroka,

- Anatolij Khrystenko, II sekretarz Ambasady Ukrainy,

- płk Jussi Anttila, Attache Obrony Republiki Finlandii,

- płk Pavle Varga, Attaché Obrony Republiki Serbii,

- Sławomir Frątczak, radca Ministra Obrony Narodowej,

- Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

- płk Ryszard Wróbel, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

- płk Robert Bajurski, reprezentujący  Dowódcę  Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

- płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,

- JM płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej,

- dr Adam Gałkowski, doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

- Jarosław Książek, radca-minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

- płk Wojciech Ziółkowski, p.o. Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,

- kmdr Krzysztof Książek, reprezentujący Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,

- JE ks. Henryk Błaszczyk, Archimandryta Ormiański, Rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,

- ks. kmdr Janusz Bąk, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego,

- ks. płk Aleksy Andrejuk, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego,

- płk Marian Babuśka, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,

- kmdr Wiesław Banaszewski, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON,

- płk Adam Gwiazdowicz z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- insp. Marek Gago, komendant Komisariatu Rzecznego Policji.

 Informacja przygotowana na podstawie materiałów CBW. 

Pełna relacja fotograficzna dostępna w naszej galerii – KLIKNIJ TUTAJ

  • dydycz.jpg
  • kombatanci-2.jpg
  • Kombatanci.jpg
  • Marszaek.jpg
sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.