Fundacja ormiańska KZKO
 • Dodano: 2012/5/21
  Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie  zapraszają, na ostatnie przed wakacjami spotkanie, które odbędzie się w ostatni poniedziałek miesiąca tj. 28 maja o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy  ul. Krakowskiej 46 w „Stolarni” (trzeba wejść głównym wejściem, a następnie przez podwórko do oficyny). Pragnę poinformować, że  istnieje możliwość przeniesienia spotkania do sali wykładowej na Plac Wolnica 1.
  Pan Jakub Osiecki wygłosi odczyt: Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji - historia i stan obecny
 • Dodano: 2012/3/5
  7 (środa) i 9 (piątek) marca 2012 o godz. 19:00 można wybrać się na operę Zygmunta Krauzego "Polieukt"  do Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej (Al. Solidarności 76b). Jest to opera w pięciu aktach, na motywach Corneill‘a , przedstawiajaca wydarzenia z III wieku w Armenii przyjmującej chrześcijaństwo, ale będącej jeszcze krajem Cesarstwa Rzymskiego. Utwór ukazuje niezwykle tragiczne przeżycia ludzi uwikłanych w trudne lub wręcz niemożliwe do pogodzenia wierzenia pogan, z ich wieloma bóstwami, a wiarą chrześcijańską w jednego Boga. Nie jest to więc spektakl kostiumowy o Armenii pod panowaniem rzymskiego cesarza, lecz spektakl o ludziach, ich przeżyciach, namiętnościach, wierności wyznawanej religii bądź przysiędze danej władcy albo też wierności rodzinie. Tytułowa postać to szlachcic żonaty z córką gubernatora Armenii. Pod wpływem swojego przyjaciela, a zarazem kochanka, Nearka, Polieukt przyjmuje chrześcijaństwo i staje się żarliwym adeptem nowej wiary. Wspólnie z przyjacielem niszczy obiekty kultu w rzymskiej świątyni. Obu mężczyznom grozi sroga kara. Polieukt gotów jest poświęcić życie za wiarę.
 • Dodano: 2012/2/25
  Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach na Ukrainie zaprasza na
 • Dodano: 2012/2/12
  Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, od 1 stycznia  mogą skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować swój pobyt powinni wystąpić do wojewody o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
 • Dodano: 2012/2/11
  Dział Instytut Kresowy w Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza konkurs ,,Kresowe portrety”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całego kraju, licząc jednocześnie na fachową pomoc nauczycieli bądź opiekunów.
 • Dodano: 2011/12/8
  Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na konferencję naukową: " Ormianie we Lwowie: historia, kultura, sztuka", która odbędzie się w dniach 9 – 10 grudnia 2011 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 23).
 • Dodano: 2011/11/19
  Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie  zapraszają, na spotkanie na spotkanie, które odbędzie się w ostatni poniedziałek miesiąca tj. 28 listopada o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy ul. Krakowskiej 46 w "Stolarni". Pan Jakub Osiecki wygłosi odczyt " Refleksje socjologiczno - politologiczne z okazji 20 - lecia niepodległości Republiki Armenii.
  info: Adam Terlecki Prezes OTK
 • Dodano: 2011/10/22
  Galeria dla Dzieci i Młodzieży „Kreska” w Skierniewicach i Stowarzyszenie „Liberatis” organizują Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „1710 lat historii i kultury Armenii”.
  Konkurs organizowany jest w ramach „Dni Narodów Europy i Świata – Armenia”, Skierniewice. Celem konkursu jest m.in. przybliżenie dzieciom, młodzieży oraz odbiorcom prac plastycznych dotyczących historii i kultury Armenii oraz wkładu Ormian w dziedzictwo Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na jeden z niżej wymienionych tematów:
  1.Przyjęcie chrztu przez Armenię w 301 roku. Zilustruj  to wydarzenie nawiązując do stylu malowania - pisania ikon.  
  2.Zaprezentuj wybitne dokonania jednego z przedstawicieli Ormian żyjących na ziemiach polskich, który poprzez swoje działania wniósł znaczący wkład w dziedzictwo Rzeczypospolitej Polskiej  (np. był wybitnym mężem stanu, duchownym, politykiem, uczonym, artystą, żołnierzem itp).W pracy malarskiej przedstaw wizerunek jego postaci lub popiersia, a w tle jego dokonania.                                                           
  3.Zwiedzamy zabytki Armenii. Namaluj ciekawy obiekt lub kompleks architektoniczny z dowolnej epoki historycznej Armenii. Prosimy o wkomponowanie w tematykę pracy flagi narodowej Republiki Armenii.
 • Dodano: 2011/10/17
  W dniu 07.07.2011 odbyło się posiedzenie Polsko-Armeńskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, któremu przewodniczyli Ara Petrosyan – Wicepremier Gospodarki Republiki Armenii i Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Posiedzeniu towarzyszyło seminarium gospodarcze Polska-Armenia, na którym omówione zostały warunki dostępu do rynku, jak również mechanizmy wsparcie inwestycji w Armenii. Zostały również nakreślone zasady działania rządowego programu „Wsparcie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUKE SA”.
  Podczas seminarium dokonano uroczystego otwarcia Izby Gospodarczej Polska-Armenia zrzeszającej 115 firm zainteresowanych zacieśnianiem kontaktów gospodarczych i biznesowych między naszymi krajami.
  Prowadzący obrady seminarium prezes Izby Gospodarczej Polska-Armenia dr Zbigniew T. Szmurło przedstawił zadania na najbliższe miesiące nowo powstałej izby. Jednym z jej zadań będzie przygotowanie misji gospodarczych  różnych regionów Polski.Prawdopodobnie pierwszą będzie wszechstronna prezentacja w Armenii potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturalnego Warmii i Mazur – co przy wsparciu administracji rządowych obu państw, służyć powinno jako przykład aktywności polskich regionów w Armenii.
 • Dodano: 2011/10/17
  Po przerwie wakacyjnej Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie  zapraszają, na spotkanie na spotkanie, które wyjątkowo odbędzie się w przedostatni poniedziałek miesiąca tj. 24 października o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy PLACU WOLNICA 1 lub  przy  ul. Krakowskiej 46 (na dzień dzisiejszy nie jest ustalone miejsce).
  Pan Adam Terlecki przedstawi referat pt. Armenia po dwudziestu latach niepodległości, który będzie ilustrowany pokazem slajdów.
  W przygotowaniu jest kolejny podwójny numer biuletynu OTK. Bardzo prosimy o nadsyłanie ciekawych artykułów do publikacji. Jeśli wszystko ułoży się po myśli  Biuletyn będzie rozsyłany.
  Łączę wyrazy szacunku, Adam Terlecki - Prezes
sponsorzy i partnerzy:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej

Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.