Fundacja ormiańska KZKO
Ogłoszenia
 • Dodano: 2011-11-19

  Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie  zapraszają, na spotkanie na spotkanie, które odbędzie się w ostatni poniedziałek miesiąca tj. 28 listopada o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy ul. Krakowskiej 46 w "Stolarni". Pan Jakub Osiecki wygłosi odczyt " Refleksje socjologiczno - politologiczne z okazji 20 - lecia niepodległości Republiki Armenii.
  info: Adam Terlecki Prezes OTK

 • Dodano: 2011-10-22

  Galeria dla Dzieci i Młodzieży „Kreska” w Skierniewicach i Stowarzyszenie „Liberatis” organizują Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „1710 lat historii i kultury Armenii”.
  Konkurs organizowany jest w ramach „Dni Narodów Europy i Świata – Armenia”, Skierniewice. Celem konkursu jest m.in. przybliżenie dzieciom, młodzieży oraz odbiorcom prac plastycznych dotyczących historii i kultury Armenii oraz wkładu Ormian w dziedzictwo Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na jeden z niżej wymienionych tematów:
  1.Przyjęcie chrztu przez Armenię w 301 roku. Zilustruj  to wydarzenie nawiązując do stylu malowania - pisania ikon.  
  2.Zaprezentuj wybitne dokonania jednego z przedstawicieli Ormian żyjących na ziemiach polskich, który poprzez swoje działania wniósł znaczący wkład w dziedzictwo Rzeczypospolitej Polskiej  (np. był wybitnym mężem stanu, duchownym, politykiem, uczonym, artystą, żołnierzem itp).W pracy malarskiej przedstaw wizerunek jego postaci lub popiersia, a w tle jego dokonania.                                                           
  3.Zwiedzamy zabytki Armenii. Namaluj ciekawy obiekt lub kompleks architektoniczny z dowolnej epoki historycznej Armenii. Prosimy o wkomponowanie w tematykę pracy flagi narodowej Republiki Armenii.

 • Dodano: 2011-10-17
  Otwarcie-Izby-Gospodarczej-Polska-Armenia004.JPG

  W dniu 07.07.2011 odbyło się posiedzenie Polsko-Armeńskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, któremu przewodniczyli Ara Petrosyan – Wicepremier Gospodarki Republiki Armenii i Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Posiedzeniu towarzyszyło seminarium gospodarcze Polska-Armenia, na którym omówione zostały warunki dostępu do rynku, jak również mechanizmy wsparcie inwestycji w Armenii. Zostały również nakreślone zasady działania rządowego programu „Wsparcie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUKE SA”.
  Podczas seminarium dokonano uroczystego otwarcia Izby Gospodarczej Polska-Armenia zrzeszającej 115 firm zainteresowanych zacieśnianiem kontaktów gospodarczych i biznesowych między naszymi krajami.
  Prowadzący obrady seminarium prezes Izby Gospodarczej Polska-Armenia dr Zbigniew T. Szmurło przedstawił zadania na najbliższe miesiące nowo powstałej izby. Jednym z jej zadań będzie przygotowanie misji gospodarczych  różnych regionów Polski.Prawdopodobnie pierwszą będzie wszechstronna prezentacja w Armenii potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturalnego Warmii i Mazur – co przy wsparciu administracji rządowych obu państw, służyć powinno jako przykład aktywności polskich regionów w Armenii.

 • Dodano: 2011-10-17

  Po przerwie wakacyjnej Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie  zapraszają, na spotkanie na spotkanie, które wyjątkowo odbędzie się w przedostatni poniedziałek miesiąca tj. 24 października o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy PLACU WOLNICA 1 lub  przy  ul. Krakowskiej 46 (na dzień dzisiejszy nie jest ustalone miejsce).
  Pan Adam Terlecki przedstawi referat pt. Armenia po dwudziestu latach niepodległości, który będzie ilustrowany pokazem slajdów.
  W przygotowaniu jest kolejny podwójny numer biuletynu OTK. Bardzo prosimy o nadsyłanie ciekawych artykułów do publikacji. Jeśli wszystko ułoży się po myśli  Biuletyn będzie rozsyłany.
  Łączę wyrazy szacunku, Adam Terlecki - Prezes

 • Dodano: 2011-10-14
  zaproszeniecentrum2.jpg

  19 października 2011 o godz. 18:00 w Centrum Informacyjno - Szkoleniowym PAIiIZ S.A.(Warszawa ul. Bagatela 12) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Barbary Bieleckiej - Woźniczko. Wystawa będzie trwała do 31.01.2012r.
  ZAPRASZAMY

 • Dodano: 2011-10-12
  czerniowce.jpg

  15 października – godz. 18.00 w Pracowni Duży Pokój (Warszawa ul. Koszykowa 24/12)odbędzie się otwarcie wystawy "Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie". Otwarciu towarzyszy spotkanie dyskusyjne „Pamięć o wielokulturowej historii a współczesna tożsamość".

 • Dodano: 2011-10-01

  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” zaprasza do wzięcia udziału konkursie plastycznym o zasięgu warszawskim w roku szkolnym 2011/2012

 • Dodano: 2011-09-19

  Ksiądz Artur Awdaljan, proboszcz parafii ormiańsko - katolickiej centralnej, zaprasza od 2 października br. na cotygodniowe msze św. w obrządku ormiańsko - katolickim. Msze św. będą odprawiane będą o godz. 13 w Kaplicy Res Sacra Miser ul. Krakowskie Przedmieście 62 (Warszawa).

 • Dodano: 2011-04-10
  Mikolaj-Ohanowicz.jpg

  Poszukuję informacji na temat mojego pradziadka Mikołaja Ohanowicza (syna Feliksa i Aurelii z domu Hubert) zamieszk. przed II wojną w Maniewiczach, pow.Kowel. Urodził  się w 1875 r. w Turce koło Kołomyji, a zm. w 1965 r. w Gorzowie Wlkp. Z pochodzenia był Ormianinem. Znał kilka języków. Był osobą dobrze wykształconą. Pierwsza żona miała na imię Julia, druga to: Anna Karpow ur. w 1888r. w  Zaleszczykach. Mieli 4 dzieci: Helenę (moja babcia), Jana, Kazimierza i Genowefę. Do Maniewicz przybyli z terenów Besarabii. Pradziadek pracował tam prawdopodobnie w powiecie Drochia, zarządzając jakimś majątkiem.

 • Dodano: 2009-11-24

  Szanowni potomkowie Ormian polskich.

  Zbieram wszelkie dane dotyczące  pochodzenia ostatniego proboszcza Kresów Rzeczypospolitej, ks. senatora Samuela Manugiewicza. Z dotychczas ustalonych przeze mnie informacji wynikają następujące fakty:
  - rodzicami Księdza byli: Isaak Manugiewicz i Rypsyma Dawidowicz, a opiekę nad nim, w końcowym okresie życia sprawowała jego cioteczna siostra (kuzynka ?) – Klementyna Janowicz ( oraz ks. Kazimierz Romaszkan i Stanisław Donigiewicz).
  Źródło: Biuletyn OTK nr 32/33: „ Sprostowanie do życiorysu Księdza” przysłane      przez Jadwigę Migocką-Drzazgę.
  -rodzeństwem Księdza byli: Grzegorz Manugiewicz, starszy brat i Maria Mayerowa (Majerowa ?) zd. Manugiewicz.
  Żródło: Opisy zdjęć ze zbiorów Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
  - na zdjęciach zbiorowych z odpustu św. Antoniego w Kutach z roku 1932, znajdują się osoby o nazwiskach wymienionych powyżej: Klementyna Janowicz i Michał (Pyncar) Janowicz, który jest w zbliżonym wieku do ks. senatora podobnie jak, Feliks Antoni Mayer.
  Żródło: Fotografie ze zbiorów Krzysztofa Mojzesowicza i opisane przez Stanisława Donigiewicza.
  -jedynym Isaakiem, który urodził się w Kutach w okresie, który mógłby sugerować rodzicielstwo Księdza był: Isaak Grzegorz Manugiewicz ur. 21.09.1828, syn Samuela i Kajetany. Jednak w Spisie matrymonialnym parafii Kuty nie  występuje przed 1828, niestety, małżeństwo Samuela i Kajetany Manugiewicz – jego brak może wskazywać na dwie możliwości: niedoskonałość zapisów lub, że nie mieszkali w Kutach
  Żródło: Spisy metrykalne parafii Kuty.

  Byłbym wdzięczny za wszelkie informacje negujące, potwierdzające lub uzupełniające powyższe fakty. Szczególnie ważnym byłyby sugestie Jadwigi Migockiej Drzazgi i Stanisława Donigiewicza lub ich krewnych). Na obecnym etapie wiedzy rysuje się poniższe zestawienie genealogiczne ks. senatora , ale tylko przy założeniu, że:
  -Michał (Pyncar) Janowicz był mężem Klementyny lub inaczej spokrewniony (jak?)
  -Podobnie, że Feliks Antoni Mayer był mężem Marii, siostry księdza,
  -Wymieniony w Spisach Isaak Grzegorz, to ojciec księdza,


  A.  Samuel Manugiewicz (ok.1790-1795, ?) + Kajetana ................................. (?) ślub ok. 1826-27(brak jednak w Spisie Małżeństw z Kut)


  A.1.  Isaak, Grzegorz (21/09/1828,   ?)+ Rypsyma Dawidowicz ślub ok. 1863 roku                              
  A.1.1.    Grzegorz ( ok.1863,     ? )
  A.1.2.    Maria  ( ok. 1866,     ? )ślub z (?)Feliksem Antonim Mayerem(? ,?)
  A.1.3.    SAMUEL ks. senator ( 1871, 1954)
  A.2.  (?) Manugiewicz – siostra Isaaka Manugiewicza + N.N
  A.2.1.    Klementyna ( ok. 1885) ślub z (?) Michałem (Pyncar) Janowicz (ok. 1880, ?)

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.