Fundacja ormiańska KZKO
Konferencja i wystawa Ormianie semper fideles - Nałęczów
Dodano 2017-11-30

Fundacja Armenian Foundation zaprasza na dwu dzień ormiański.


3 grudnia godz. 12:00 - Uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Kurowie i złożenie wieńców w krypcie ks. Grzegorza Piramowicza
3 grudnia godz. 14 - Uroczyste otwarcie wystawy Ormianie Semper Fideles - Ormianie od 650 lat zawsze wierni Rzeczypospolitej - Centralna Biblioteka Rolnicza oddział w Puławach ul. Czartoryskich 8
4 grudnia godz. 10:30 Konferencja w Nałęczowie - Pałac Małachowskich Al. St. Małachowskiego 3


PROGRAM Konferencji:
10:30 – wkład Ormian w rozwój Rzeczypospolitej - Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap
11.10 – losy Narodów Kresowych Rzeczypospolitej w wizji ks. Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza - Profesor nadzw. dr hab. Włodzimierz Osadczy – Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.25 – ks. arcybiskup Józef Teodorowicz – Ormianin i polski Patriota - Profesor dr hab. Mieczysław Ryba – Katolicki Uniwersytet Lubelski
11.40 – przerwa kawowa
11.55 – Chaczkary – znaki tożsamości i pamięci Ormian - Dr Zbigniew Szmurło – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
12.10 – KS . arcybiskup Józef Teodorowicz – patriota polsko-ormiański - Prof. zw. dr hab. Czesław Partacz – Politechnika Koszalińska
12.25 – Ks. Grzegorz Piramowicz – proboszcz Kurowa i Czartoryscy
Dr Andrzej Boreczek – Kurowskie Towarzystwo Regionalne
12.40 – Diaspora ormiańska w USA - Dr Tomasz Zygmunt – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Chełm
12.55 – Ks. Grzegorz Piramowicz i jego poglądy o wychowaniu
Jerzy Rosiak – Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji- Lublin
13.10 – Działalność społeczno-kulturowa ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego - Kenshi Fukumoto – Kwansei Gakujn University of Kioto, Japonia
13.25 – Ormianie i Polacy we Lwowie - Dr Adam Kulczycki – Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego Lublin
14.00 – poczęstunek – potrawy ormiańskie (zabytkowe podziemia, Al. Lipowa)

 

Zadanie zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji

  • zaproszenie a
  • zaproszenie b
  • zaproszenie c
  • zaproszenie d
sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.