Fundacja ormiańska KZKO
WYJAZD DO KUT 1-15.08.2009
Dodano 2009-05-11
Szanowni Państwo

Kolejny już raz wyruszamy na Kresy, w szczególności do KUT. Wyjazd nasz jest integralną częścią projektu pt. „Kuty nad Czeremoszem. Mała stolica Ormian”. Projekt ma na celu ratowanie opuszczonych lub zaniedbanych cmentarzy Ormian polskich, znajdujących się na pograniczu Bukowiny, Pokucia i Huculszczyzny. Symbolem tego pogranicza pozostają Kuty, do 1939 r. nazywane małą stolicą Ormian polskich. W ramach obózu wolontariackiego, młodzi ludzie z Polski, dokonają możliwie pełnego opisu cmentarzy i kwater ormiańskich, sporządzą listę nazwisk spoczywających tam osób oraz wykonają wstępne prace konserwatorskie i prace porządkowe na cmentarzach. Pokłosiem zeszłorocznego wyjazdu jest zinwentaryzowanie 89 grobów Ormian polskich w Kutach, 23 w Baniłowie, 5 w Milijowie oraz określenie zakresu prac na cmentarzach Śniatynie i Horodence. Młodzi ludzie w zeszłym roku wspierani byli przez potomków Ormian, jak i sympatyków, którzy własne urlopy poświęcili na pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia. Od 1 czerwca br. na cmentarzu w Kutach i Baniłowie pracuje grupa konserwatorów prowadząca renowację zabytkowych pomników wymagających natychmiastowej interwencji.
Integralnym elementem projektu jest zorganizowanie przyszłej opieki nad cmentarzami i miejscami pochówku.

Zapraszam Państwa do udziału w naszym projekcie poprzez:
• Wyjazd do Kut i pomoc w pracach wraz z możliwością odwiedzenia miejsc związanych z historią Ormian polskich takich jak: Lwów, Stanisławów, Tyśmienica, Łysiec, Śniatyn, Horodenka…
• Wsparcie finansowe - dofinansowanie przejazdu i zakwaterowania grupy wolontariuszy
• Wsparcie materialne na liście potrzeb znajdują się: zaopatrzenie w narzędzia ogrodnicze i budowlane, środki czystości i BHP, farby, chemikalia oraz materiały biurowe. Prosimy także o znicze i lampki, które będziemy mogli zapalić na wszystkich odwiedzanych mogiłach.


Z ogromną nadzieją czekamy na Państwa
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Marta Axentowicz-Bohosiewicz marta@fundacjaormianska.pl
sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.