Fundacja ormiańska KZKO
Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie
Dodano 2009-02-18

W kwietniu 2009 rozpocznie się realizacja nowego projektu Fundacji Ormiańskiej KZKO.
Celem projektu "Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie" jest uchwycenie "fenomenu pamięci" na ukraińskiej Bukowinie ze szczególnym uwzględnieniem Czerniowiec - stolicy regionu - poprzez rekonstrukcję warstw pamięci na temat walki o integralność i tożsamość wspólnot religijnych (rzymskich katolików, grekokatolików, Ormian, Prawosławnych, Protestantów, Żydów) w obliczu zmieniających się granic, organizmów państwowych oraz drugiej wojny światowej. miany te wpłynęły nie tylko na status i egzystencję konkretnych grup wyznaniowych, zwiększając lub zmniejszając możliwości kontaktu między miejscowościami często mającymi ważny wymiar symboliczny - wytworzyły też narracje, które podporządkowane regule integralności są różnymi spojrzeniami na tą samą rzeczywistość. Po traumatycznych wydarzeniach XX wieku Bukowina stała się niedostępnym fizycznie odniesieniem dla wielu społeczności, które obecnie dzięki pamięci dawnych mieszkańców tych terenów - mieszkających w Polsce, Kanadzie, Izraelu czy Niemczech - próbują odtworzyć dawne wspólnoty religijne.

Pracujący od 1 kwietnia 2009 do 31 października 2009 międzynarodowy zespół złożony z wolontariuszy i specjalistów, miłośników historii, antropologii i filologii będzie uczestniczył w działaniach (przeprowadzanie wywiadów narracyjnych z mieszkańcami Czerniowiec, okolicznych miejscowości, "czerniowieckimi emigrantami", zbieraniu oraz dokumentowaniu archiwów rodzinnych i pamiątek), których efektem ma być stworzenie wielowymiarowego obrazu pamięci. Ważnym elementem projektu będzie stworzenie "topografii pamięci" - uchwycenie wspomnień w odniesieniu do konkretnej przestrzeni urbanistycznej Czerniowiec. Na podstawie zebranej dokumentacji fotograficznej, spisanych i opracowanych wspomnień powstanie trójjęzyczna publikacja oraz wystawa, która będzie pokazana w Czerniowcach, Lwowie i Warszawie. Zadaniem projektu jest inicjacja dialogu na temat roli Czerniowiec i Bukowiny w kontekście europejskiego dziedzictwa oraz rozwijanie transgranicznej świadomości kulturowej między krajami UE i Ukrainą. Realizację projektu będzie można śledzić na stronie internetowej: www.chernivtsi.memory.net. Projekt "Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie" odbywać się będzie w ramach programu GESCHICHTSWERKSTATT EUROPA realizowanego przez niemiecką fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" oraz Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą.
Projekt realizowany będzie przez Fundację Ormiańską KZKO przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich, Centrum Badań Miejskich Europy Środkowo-Wschodniej ze Lwowa, Pozarządową Organizacją Riwneńskiego Wojewódzkiego Harcerskiego Hufca Polskiego Harcerstwa na Ukrainie, Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego z Warszawy oraz Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym "Arewik" z Czerniowiec.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt: marta@fundacjaormianska.pl
sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.