Fundacja ormiańska KZKO
Spotkanie w Przemyślu
Dodano 2018-12-06 00:00:00

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na promocję książki Marcina Marynowskiego pt. "Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV - XVIII wieku. Historiografia i źródła rumuńskojęzyczne". Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2018 r., o godz. 17:00 w sali wykładowej TPN, ul. Kościuszki 7

Książka przedstawia dokumenty i źródła z mało znanych w Polsce archiwów rumuńskich. Jej wartość poznawcza polega na przedstawieniu polskiemu czytelnikowi rumuńskich źródeł i zasobów archiwalnych oraz literatury naukowej, skromnie reprezentowanych w polskich badaniach. Większość dokumentów jest publikowana po raz pierwszy. Bohaterami książki są kupcy z ziem polskich. To Polacy, Ormianie, Żydzi, Rusini i inni mieszkańcy wielonarodowej Rzeczypospolitej, mający związki handlowe z Mołdawią. Wielu z nich przemierzało szlaki mołdawskie, a także sąsiednie siedmiogrodzkie. Kiedyś ich zajęcie traktowane było ze wzgardą, a jak pisał żyjący na przełomie XVI i XVII wieku Szymon Starowolski, szlachcic, który zajmował się handlem, tracił szlachectwo. W naszych czasach dobrzy handlowcy nazywani są ludźmi sukcesu, a handel i gospodarka stymulują wszystkie dziedziny życia ludzi na całym świecie.

- Co polscy kupcy sprzedawali i kupowali na wschodzie, w Mołdawii i w Siedmiogrodzie?

- Jakie szlaki prowadziły przez Mołdawię i jak się nimi podróżowało?

- Dlaczego angielski pułkownik i polscy kupcy z wozami musieli nocować pod miastem Tecuci nad rzeką Seret i dopiero na drugi dzień wjechali do miasta?

- Co kryje zagadka polskich monet odkrytych w Corod niedaleko Gałacza?

- Czym zasłużył sobie polski poseł, że otrzymał w Chocimiu w darze ogiera „rosłości y urody mierney, ale dobrze podstarzałego”?

- Jaką opinię o mieszkańcach Polski wyrażali autorzy projektu handlu w Siedmiogrodzie z początku XVIII wieku?

- Dlaczego kupcowi Jerzemu skonfiskowano w Siedmiogrodzie 99 sztuk skór jagnięcych?

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w źródłach z Rumunii i Republiki Mołdawii, które autor przedstawia w swej książce.

Publikację można zakupić w TPN PRZEMYŚL

INFO: TPN PRZEMYŚL

sponsorzy i partnerzy:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej

Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.