Fundacja ormiańska KZKO
Pielgrzymka dziękczynna Ormian Polskich na Jasną Górę - PROGRAM
Dodano 2017-06-05

 

Z inicjatywy  ks. Prałata Józefa Romana Maja, w sobotę 10 czerwca br. na Jasnej Górze w Częstochowie odbędzie się wielka uroczystośc patriotyczno-religijna - z okazji historycznego wydarzenia 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Królową Polski.
W uroczystości udział potwierdził JE Ambasador Republiki Armenii w Polsce, Edgar Ghazaryan oarz ks. prof Józef Naumowicz
Poniżej pozwalamy sobie przesłać program uroczystości:
Uroczystość
Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
dla organizacji objętych posługą Centrum Kapelańskiego
im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Kaplica Jasnogórska 10 VI 2017 godz. 1445-1815
 
Program szczegółowy
14:45-15:00- wejście uczestników uroczystości do sali o. Kordeckiego na Wałach
15:00   - konferencja o. Stanisława Rudzińskiego w Sali o. Kordeckiego p.t.: „Dzieje Koronacji    Obrazu Jasnogórskiego”
16:15   - przejście uczestników konferencji do Kaplicy Jasnogórskiej
16:30   - uczestnicy gromadzą się w Kaplicy Jasnogórskiej
            1. Wejście
16:45   - Pieśń na wejście- z Akatystu- śpiewa Marcin Abijski,
            - wejście pocztów sztandarowych ( tylko chorąży - ze względu na szczupłość miejsca) kieruje i prezentuje sztandary przedstawiciel PSWW „Haller”, 12 maksimum- 14 sztandarów ustawianych w przejściu na ofiarę (po 6-7 z każdej strony)
sztandar PSWW „Haller”
1 osobą (chorąży)
sztandar Ormian Polskich
1 osobą (chorąży)
sztandar NZS-u (stary)
1 osobą (chorąży)
sztandary szkół KSW, ustalić z p. Przyłasem ilość i nazwy każdego sztandaru do każdego sztandaru 1 osoba (chorąży)
sztandar  Bractwa Liderów
           buńczuk 1 osoba, 1 osobą (chorąży)
inne do ustalenia
 
2. Rozpoczęcie liturgii
17:00   - Liturgia- rozpoczyna kapłan przewodniczący celebrze,
            - przywitanie obecnych- ks. prał. Maj,
            - Panie zmiłuj się (starocerkiewnosłowiański) schola Kolegium św. Stanisława Kostki,
 
            3. Liturgia słowa
            - I czytanie- przedstawiciel ZPKM,
            - psalm młodzież ze szkoły KSW,
            - Alleluja młodzież ze szkoły KSW,
            - Ewangelia ks. J. Naumowicz,
            - Słowo- ks. kapelan J. R. Maj,
 
4. Uroczyste poświęcenie sztandarów
Sztandary do poświęcenia pochylają się w kierunku Obrazu- przedstawiciele Zarządów podchodzą do swych sztandarów od wnętrza Kaplicy
Sztandar Ormain
Sztandar PSWW “Haller”
Sztandar Cenzin
prośba o poświęcenie- przedstawiciel NZS
werble,
poświęcenie ks. Maj
werble,
podziękowanie za poświęcenie Ormianie Polscy (pp. Bohosiewiczowie),
złożenie wotum jasnogórskiego przez NZS na ręce o. Stanisława Rudzińskiego.
 
5. Liturgia eucharystyczna
 
- przed ofiarowaniem jako modlitwa powszechna modlitwa zebranych przez wspólną recytację następującego tekstu:
 „Wielka Boga Człowieka Matko, Pani Nasza Jasnogórska! Zgromadziliśmy się 10 czerwca 2017 roku jako środowiska objęte posługą Centrum Kapelańskiego w Warszawie by uczcić 300 lecie nałożenia przez Kościół Święty koron królewskich na Twoje skronie.
To prawda, że Twoja chwała uprzedziła ten gest wiary naszych przodków, ale my wraz z nimi jesteśmy przekonani że także wiara naszych ojców rękami papieskiego nuncjusza nakładała na Twoją i Umiłowanego Syna Twojego Postać Koronę, która już w dniu koronacji stała Polską Koroną Królewską. Po trzystu latach w  ścisłej łączności ze wszystkimi stanami polskimi obecnymi na podniosłej uroczystości koronacyjnej w 1717 roku ze szczerą wiarą katolicką Ciebie jako Matkę i Królową Narodu i Państwa naszego uznajemy, Ciebie jako wszechwładną Panią wszystkich Ziem Polskich wyznajemy i Ciebie jako Władczynię żyjącego w kraju i poza jego granicami Narodu Polskiego miłujemy. Chcemy aby to nasze świadectwo składane przed Tobą Najdostojniejsza Królowo Nasza było nie tylko uznaniem tych samych prerogatyw, jakie przodkowie nasi Tobie o Najjaśniejsza Pani przyznali, ale i umocnieniem nadziei, którą w Tobie jako Polacy od pokoleń niezmiennie pokładamy”,
 
- Święty (starocerkiewnosłowiański) schola Kolegium św. Stanisława Kostki,
- przed i po Podniesieniu- werble,
 
6. Komunia Święta
- Baranku Boży (starocerkiewnosłowiański) schola Kolegium św. Stanisława Kostki,
- śpiew na Komunię z Akatystu M. Abijski,
- modlitwa po Komunii,
- podziękowanie za uroczystość
 
7. Zakończenie
- (centralne słowo okolicznościowe- celebransów),
- błogosławieństwo,
- śpiew na zakończenie z Akatystu M. Abisjki.

Z inicjatywy  ks. Prałata Józefa Romana Maja, w sobotę 10 czerwca br. na Jasnej Górze w Częstochowie odbędzie się wielka uroczystość patriotyczno-religijna - z okazji historycznego wydarzenia 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Królową Polski.

W uroczystości udział potwierdził JE Ambasador Republiki Armenii w Polsce, Edgar Ghazaryan oraz ks. prof Józef Naumowicz

Poniżej pozwalamy sobie przedstawić program uroczystości:

 

Uroczystość

Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

dla organizacji objętych posługą Centrum Kapelańskiego

im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Kaplica Jasnogórska 10 VI 2017 godz. 14:45-18:15

 

 Program szczegółowy

 

14:45-15:00- wejście uczestników uroczystości do sali o. Kordeckiego na Wałach

15:00   - konferencja o. Stanisława Rudzińskiego w Sali o. Kordeckiego p.t. „Dzieje Koronacji Obrazu Jasnogórskiego”

16:15   - przejście uczestników konferencji do Kaplicy Jasnogórskiej

16:30   - uczestnicy gromadzą się w Kaplicy Jasnogórskiej

1. Wejście

16:45   - Pieśń na wejście - z Akatystu- śpiewa Marcin Abijski,

           - wejście pocztów sztandarowych ( tylko chorąży - ze względu na szczupłość miejsca), 12 maksimum- 14 sztandarów                   ustawianych w przejściu na ofiarę:  sztandar PSWW „Haller”, sztandar Ormian Polskich, sztandar NZS-u (stary),                         sztandary szkół KSW, sztandar  Bractwa Liderów, buńczuk - 1 osoba, 

 2. Rozpoczęcie liturgii

17:00   - Liturgia- rozpoczyna kapłan przewodniczący celebrze,

           - przywitanie obecnych- ks. prał. Maj,

           - Panie zmiłuj się (starocerkiewnosłowiański) schola Kolegium św. Stanisława Kostki,

3. Liturgia słowa

- I czytanie- przedstawiciel ZPKM,

- psalm młodzież ze szkoły KSW,

- Alleluja młodzież ze szkoły KSW,

- Ewangelia ks. J. Naumowicz,

- Słowo- ks. kapelan J. R. Maj,

4. Uroczyste poświęcenie sztandarów

Sztandar Ormian

Sztandar PSWW “Haller”

Sztandar Cenzin

prośba o poświęcenie- przedstawiciel NZS

werble,

poświęcenie ks. Maj

werble,

podziękowanie za poświęcenie Ormianie Polscy (pp. Bohosiewiczowie),

złożenie wotum jasnogórskiego przez NZS na ręce o. Stanisława Rudzińskiego.

5. Liturgia eucharystyczna

- przed ofiarowaniem jako modlitwa powszechna modlitwa zebranych przez wspólną recytację następującego tekstu: „Wielka Boga Człowieka Matko, Pani Nasza Jasnogórska! Zgromadziliśmy się 10 czerwca 2017 roku jako środowiska objęte posługą Centrum Kapelańskiego w Warszawie by uczcić 300 lecie nałożenia przez Kościół Święty koron królewskich na Twoje skronie. To prawda, że Twoja chwała uprzedziła ten gest wiary naszych przodków, ale my wraz z nimi jesteśmy przekonani że także wiara naszych ojców rękami papieskiego nuncjusza nakładała na Twoją i Umiłowanego Syna Twojego Postać Koronę, która już w dniu koronacji stała Polską Koroną Królewską. Po trzystu latach w  ścisłej łączności ze wszystkimi stanami polskimi obecnymi na podniosłej uroczystości koronacyjnej w 1717 roku ze szczerą wiarą katolicką Ciebie jako Matkę i Królową Narodu i Państwa naszego uznajemy, Ciebie jako wszechwładną Panią wszystkich Ziem Polskich wyznajemy i Ciebie jako Władczynię żyjącego w kraju i poza jego granicami Narodu Polskiego miłujemy. Chcemy aby to nasze świadectwo składane przed Tobą Najdostojniejsza Królowo Nasza było nie tylko uznaniem tych samych prerogatyw, jakie przodkowie nasi Tobie o Najjaśniejsza Pani przyznali, ale i umocnieniem nadziei, którą w Tobie jako Polacy od pokoleń niezmiennie pokładamy”,

- Święty (starocerkiewnosłowiański) schola Kolegium św. Stanisława Kostki,

- przed i po Podniesieniu- werble,

6. Komunia Święta

- Baranku Boży (starocerkiewnosłowiański) schola Kolegium św. Stanisława Kostki,

- śpiew na Komunię z Akatystu M. Abijski,

- modlitwa po Komunii,

- podziękowanie za uroczystość

7. Zakończenie

- (centralne słowo okolicznościowe- celebransów),

- błogosławieństwo,

- śpiew na zakończenie z Akatystu M. Abisjki.

 

 

 

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.