Fundacja ormiańska KZKO
LUBLIN – wręczenie Złotego Dyplomu Patriarsze Kościoła Ormiańskokatolickiego – Nesrsesowi Bedrosowi XIX
Dodano 2013-11-26

 

nstytut Historii Kościoła i Patrologii KUL,
Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ucrainicum,
Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego
serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia Złotego Dyplomu Wielce Błogosławionemu Nersesowi Bedrosowi XIX Patriarsze Kośćioła Ormiańskokatolickiego w Cylicji
oraz
Międzynarodową Konferencję Naukową w 75. rocznicę śmierci J.E. ks. Abp. Józefa Teodorowicza, Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego, która odbędzie się dn. 4 grudnia 2013 r.

Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ucrainicum, Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia Złotego Dyplomu Wielce Błogosławionemu Nersesowi Bedrosowi XIX Patriarsze Kośćioła Ormiańskokatolickiego w Cylicji oraz Międzynarodową Konferencję Naukową w 75. rocznicę śmierci J.E. ks. Abp. Józefa Teodorowicza, Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego, która odbędzie się dn. 4 grudnia 2013 r.

PROGRAM:
9:00 - OTWARCIE WYSTAWY „ORMIANIE SEMPER FIDELIS” – KUL, Atrium Collegium Norvidianum 
10:00 
POWITANIE GOŚCI – ks. prof. Jerzy Pałucki, Dyrektor Instytutu Historii Kościoła i Patrologii 
WPROWADZENIE – J. M. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL 
LAUDACJA – ks. prof. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii 
WRĘCZENIA ZŁOTEGO DYPLOMU WIELCE BŁOGOSŁAWIONEMU NERSESOWI BEDROSOWI XIX, PATRIARSZE KOŚCIOŁA ORMIAŃSKOKATOLICKIEGO 
W CYLICJI (BEJRUT) 
KATOLICKIE DUSZPASTERSTWO ORMIAN NA ŚWIECIE – Wielce Błogosławiony 
Nerses Bedros XIX (Bejrut) 
ORMIAŃSKA TRADYCJA KOŚCIOŁA LWOWSKIEGO. WKŁAD ARCYBISKUPÓW 
OBRZĄDKU ORMIAŃSKIEGO W DUCHOWOŚĆ ZIEM POGRANICZA 
– JE ks. Abp dr Mieczysław Mokrzycki (Lwów) 
OŚRODKI DUSZPASTERSTWA ORMIAŃSKOKATOLICKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE – JE ks. Bp prof. Jan Kopiec (Gliwice) 
11:00 – PRZERWA
12:00 
POCZĄTKI TRADYCJI ORMIAŃSKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH – prof. Jerzy Wyrozumski (Kraków) 
KS. ABP JÓZEF TEODOROWICZ PASTERZEM KOŚCIOŁA ORMIAŃSKOKATOLICKIEGO - ks. prof. Stanisław Wilk (KUL) 
DOROBEK TEOLOGICZNY KS. ABP. JÓZEFA TEODOROWICZA – ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (KUL) 
KS. ABP. JÓZEFA TEODOROWICZA WIZJA ZGODY MIĘDZY NARODAMI DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ – prof. Włodzimierz Osadczy (KUL) 
KS. ABP JÓZEF TEODOROWICZ JAKO MĄŻ STANU – ks. prof. Józef Marecki (UPJPII) 
ORMIANIE I KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKOKATOLICKI W ZBIORACH ARCHIWUM PAPIESKIEGO KOLEGIUM ORMAŃSKIEGO W RZYMIE – ks. Prof. Georges Dankaye (Rzym) 
MARTYROLOGIUM ORMIAN W XIX I XX WIEKU – prof. Marco Jacov (Rzym) 
14:00 – Zakończenie
19:00 – Archikatedra Lubelska 
Msza św. w intencji śp. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza: Jego Ekscelencja ks. Abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski 
Wielce Błogosławiony Nerses Bedros XIX, Patriarcha Kościoła Ormiańskokatolickiego 
5 grudnia 2013 roku pielgrzymka do Lwowa na grób abp Józefa Teodorowicza • Uroczysta akademia we Lwowskim Muzeum Historii Religii 
PARTNERZY: Muzeum Niepodległości w Warszawie • Fundacja im. Karola Eugeniusz Lewakowskiego • Polski Związek Katolicko – Społeczny •  Fundacja Ormiańska KZKO 
sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.