ks. Artur Awdaljan

Ks. Artur Awdaljan jest Ormianinem, który urodził się 08.09.1968 roku w Gruzji (Tbilisi). Jego rodzice Albert i Barbara wychowywali go w duchu religijnym w Kościele Rzymsko-Katolickim, który był wówczas jedynym kościołem katolickim w Gruzji – a jednocześnie wpajali mu tradycje i obyczaje ormiańskie, co nie było proste na obczyźnie.


W 1985 r. ks. Awdaljan zdobył maturę w ojczystym języku, a następnie - w latach 1986-1988 – odbył służbę wojskową. W roku 1990, niemal natychmiast po rozpadzie ZSRR, wstąpił do Wspólnoty Neokatechumenalnej, która powstała przy jego rzymsko-katolickiej parafii św. Piotra i Pawła w Gruzji. W roku 1991 odbył z tą wspólnotą pielgrzymkę do Polski na Światowy Dzień Młodzieży – i na spotkanie z Janem Pawłem II w Częstochowie na Jasnej Górze. Potem zadecydował o wstąpieniu do seminarium misyjnego i międzynarodowego "Redemptoris Mater" w Warszawie.
W trakcie studiów odbył praktykę misyjną w Kazachstanie i na południu Polski. Po ukończeniu seminarium otrzymał święcenia kapłańskie w 1999 roku z rąk J.E. ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Warszawskiej.
Po czterech latach pracy w parafiach warszawskich ks. Artur Awdaljan uzyskał skierowanie na studia obrządku ormiańskiego w Kolegium Ormiańskim w Rzymie. Po powrocie do Polski został mianowany przez J.E. Józefa Kardynała Glempa na duszpasterza Ormian w środkowej i północnej części Polski oraz w Gliwicach z prawem proboszcza Ormian w Polsce. Po objęciu tego stanowiska, zaczął regularnie jeździć do Gdańska, Elbląga, Gliwic, Puław oraz Warszawy, aby odprawiać msze Św. w języku i obrządku ormiańskim oraz sprawować sakramenty (chrzty, śluby i pogrzeby).
27 listopada 2009 r. ks. Artur otrzymał do wiadomości dwa dekrety Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza, który jest również Ordynariuszem dla Katolików Obrządku Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza Własnego Obrządku. Pierwszy z tych dekretów dotyczył zmiany struktur duszpasterskich dla katolików - Ormian w Polsce, a drugi był dekretem nominacyjnym na urząd proboszcza Parafii Centralnej.
Ze względu na wagę tych dokumentów dla ormiańskiego środowiska – poniżej zamieszczamy je w pełnym brzmieniu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nr 4877/A/2009
D E K R E T
Mając na względzie potrzeby duchowe środowiska Ormian w Polsce oraz w celu zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej wiernym obrządku ormiańskiego, mocą uprawnień powierzonych mi przez Stolicę Apostolską, działając na podstawie kan. 280 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich ustalam, począwszy od 1 grudnia 2009 r., następującą strukturę parafialną w Ordynariacie:

1. Parafia południowa, której siedzibą jest kościół pw. Świętej Trójcy
w Gliwicach, przy ul. Mikołowskiej. Do parafii tej należeć będą wierni mający stałe bądź tymczasowe zamieszkanie w następujących diecezjach Kościoła łacińskiego: diecezji bielsko - żywieckiej, archidiecezji częstochowskiej, diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej, archidiecezji krakowskiej, diecezji legnickiej, archidiecezji łódzkiej, diecezji opolskiej, archidiecezji przemyskiej, diecezji rzeszowskiej, diecezji sosnowieckiej, diecezji świdnickiej, diecezji tarnowskiej, archidiecezji wrocławskiej.

2. Parafia centralna, której siedzibą jest kościół rektorski Res Sacra Miser
w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Do parafii tej należeć będą wierni mający stałe bądź tymczasowe zamieszkanie w następujących diecezjach Kościoła łacińskiego: archidiecezji białostockiej, diecezji drohiczyńskiej, diecezji ełckiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji kaliskiej, diecezji kieleckiej, archidiecezji lubelskiej, diecezji łomżyńskiej, diecezji łowickiej, diecezji płockiej, archidiecezji poznańskiej, diecezji radomskiej, diecezji sandomierskiej, diecezji siedleckiej, archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko - praskiej, diecezji włocławskiej, diecezji zamojsko - lubaczowskiej.


3. Parafia północna, której siedzibą jest kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, przy ul. Żabi Kruk 3. Do parafii tej należeć będą wierni mający stałe bądź tymczasowe zamieszkanie w następujących diecezjach Kościoła łacińskiego: diecezji bydgoskiej, diecezji elbląskiej, archidiecezji gdańskiej, diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, diecezji pelplińskiej, archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej, diecezji toruńskiej, archidiecezji warmińskiej, diecezji zielonogórsko - gorzowskiej.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy obrządku ormiańskiego w Polsce powierzam macierzyńskiej opiece Maryi i z serca błogosławię.

Warszawa, dnia 20 listopada 2009 r.
† Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Ordynariusz dla Katolików Obrządku
Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza
Własnego Obrządku
Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej


Nr 4998 /A/2009
Dekret nominacyjny na urząd proboszcza
Mając na względzie potrzeby duchowe i materialne Ordynariatu dla wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce, niniejszym, w oparciu o normy kanonów 284 § 1 oraz 288 - 294 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, mianuję, z dniem 1 grudnia br., Wielebnego Księdza Artura Avdalyana, prezbitera Archidiecezji Warszawskiej, proboszczem parafii centralnej, z siedzibą w kościele rektorskim Res Sacra Miser w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, udzielając Mu, zgodnie z kanonem 830 KKKW, upoważnienia do błogosławienia małżeństw, gdy jedno z nupturientów jest obrządku ormiańskiego oraz wszelkiej potrzebnej władzy, uprawnień i przywilejów, które z mocy prawa kanonicznego i przyjętych zwyczajów przysługują proboszczom.
Jednocześnie udzielam Księdzu dyspensy od obowiązków, o których mowa
w kanonie 292 § 1 i 2 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.
W związku z objęciem urzędu proboszcza parafii centralnej w Warszawie, zwalniam Wielebnego Księdza, z dniem 1 grudnia br., z funkcji duszpasterza Ormian
w Polsce i proboszcza parafii ormiańskiej w Gliwicach.

Na podjęty trud z serca błogosławię.
Warszawa, dnia 26 listopada 2009 r.
† Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Ordynariusz dla Katolików Obrządku
Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza
Własnego Obrządku
Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej

 


Na konferencji „Ormiański sąsiad” ks. Artur Awdaljan opowie o problemach swoich wiernych, z którymi zapoznał się jako duszpasterz Ormian. Po krótkim omówieniu spraw bytowych ormiańskich imigrantów, ks. Awdaljan wypowie się na temat przyczyn obecnej fali imigracji Ormian do Polski, przypomni o wiekach zgodnego i udanego pożycia Polaków i Ormian na Kresach Rzeczpospolitej - i zaapeluje o rozważenie przez polski Parlament tzw. nowej abolicji, chociaż dla niektórych z imigrantów z tych, którzy zaniedbali prawną regulację swojego pobytu w RP.
Ksiądz Awdaljan jest szczególnie zaangażowany w udzielanie pomocy tym rodzinom, które są zagrożone deportacja - i w których:
·    są dzieci urodzone w Polsce  - nie znające innej rzeczywistości niż polskie przedszkola, szkoły i stosunki społeczne;
·    jest dorastająca młodzież (licealiści i studenci), zdolna niedługo spłacić własną pracą dług zaciągnięty wobec Polski z tytułu zdobycia wykształcenia na polskich uczelniach, w polskich szkołach.
Ks. Artur uważa, że dzieci nie powinny płacić za błędy lub zaniedbania dorosłych - i że racje humanitarne przemawiają za takim sprawiedliwym rozwiązaniem jak częściowa abolicja dla Ormian. Tym bardziej, że tzw. Polscy Ormianie czyli ormiańska mniejszość narodowa w Polsce wspiera swoich braci przybyłych w Armenii i dopomaga im w prędkim włączaniu się w nurt życia społecznego. 
Duszpasterz Ormian zna z własnego życiowego doświadczenia kwestię tzw. lojalności obywatelskiej wobec państwa, w którym się zamieszkuje. I chciałby podkreślić, iż imigranci ormiańscy z powodzeniem asymilują w każdym z państw, w których osiedli, a także że są społecznością wierną tej samej chrześcijańskiej tradycji co Polacy - co gwarantuje tę samą hierarchię wartości. Chciałby on także zauważyć, że dzieci, o które szczególnie się upomina, mimo braku wsparcia ich w szkolnej integracji są wyróżniającymi się uczniami i studentami - i że chcą one podjąć taką pracę, która będzie służyć całemu polskiemu społeczeństwu.


sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Ormiańskiej KZKO
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.