Fundacja ormiańska KZKO
Rzeszów - XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MUSICA GALICIANA
Dodano 2019-11-15 00:00:00

W dniach 18 listopada 2019 - 19 listopada 2019 odbędzie się w Rzeszowie XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MUSICA GALICIANA pt. ,,Karol Mikuli i jego uczniowie w kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego Galicji (z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora)” - Instytut Muzyki UR, ul. Dąbrowskiego 83, sala 9

PROGRAM KONFERENCJI


18 listopada (poniedziałek)


9.00-9.15 – Otwarcie konferencji:
dr hab. prof. UR Paweł Grata, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych
dr hab. prof. UR Mirosław Dymon, Dyrektor Instytutu Muzyki
9.15-9.30 – Otwarcie wystawy prac malarskich
9.30-11.45 SESJA I: KAROL MIKULI I JEGO EPOKA
Prowadzenie: Prof. Zbigniew Granat

prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki, Ukraina) - "Działalność i twórczość Karola Mikulego przez pryzmat romantycznego „artysty uniwersalnego” 

prof. Wiktor Kamiński (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki, Ukraina) - "Twórczość Karola Mikulego w aspekcie działalności kompozytora-praktyka"

prof. dr hab. Bohdan Siuta (Municypalna Szkoła Wyższa ,,Kijowska Akademia Sztuk”, Kijów, Ukraina) - "Szkoła Karola Mikulego w pedagogice pianistycznej: rekonstrukcja mało znanych faktów"

prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii) - "Pozaszkolna nauka gry na fortepianie w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku"

Prof. em. Dr. h.c. Helmut Loos (Universität Leipzig, Niemcy ) - "Leo Kestenberg und seine Beethoven Rezeption"
dr Michał Piekarski (Instytut Historii Nauki PAN)- "Pieśni Karola Mikulego w kontekście twórczości jego epoki"
dr hab. prof. UR Ewa Nidecka (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki) - "Karol Mikuli – portret artysty wobec wielonarodowych aspektów twórczości"
dr hab. prof. UMFC i AM Wrocław Walentyna Węgrzyn-Klisowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu) - "Przyczynki do biografii Karola Mikulego"


11.45-12.00 Dyskusja
12.00-12.15 przerwa kawowa
12.15-13.45 SESJA II: KAROL MIKULI I JEGO UCZNIOWIE, NAŚLADOWCY, KONTYNUATORZY


Prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz


Prof. Zbigniew Granat (Nazareth College of Rochester, New York, USA), ,,Do Not Play, for It Is
Bizarre!” Sense and Interpretation of Fryderyk Chopin's Prelude in A Minor (,,Nie grywać, bo dziwaczne!” Sens i interpretacja Preludium a-moll Fryderyka Chopina)
prof. dr hab. Violetta Dutczak (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w IwanoFrankiwsku, Ukraina), Denys Siczyński – uczeń i kontynuator Karola Mikulego
doc. dr Ulana Mołczko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina), Krytyczno-muzyczne wypowiedzi Denysa Siczynskiego na łamach czasopisma ,,Diło”
dr Kinga Fink (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki), Z Grabownicy Starzeńskiej do Lwowa. Jan Czubski – uczeń Karola Mikulego
dr Ewa Fedyczkowska (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki), Mieczysław Horszowski - pianista, kompozytor, pedagog; ambasador pianistyki polskiej przełomu wieków
mgr Iwan Ostapowycz, mgr Taras Demko (Lwowska Sala Muzyki Organowej i Kameralnej, Towarzystwo Muzyczne oraz Agencja Muzyczna ,,Collegium Musicum”, Ukraina), Towarzystwo Muzyczne oraz Agencja Muzyczna ,,Collegium Musicum” jako kontynuatorzy tradycji Karola Mikulego w dziedzinie animacji muzycznej życia kulturalnego we Lwowie


13.45-14.00 Dyskusja
14.00-14.45 Obiad
14.45.-17.00 SESJA III: MUZYCZNE DZIEDZICTWO GALICJI


Prowadzenie: prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska


dr Rusłana Warnawa (Rówieńskie Liceum Muzyczne Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem, Ukraina), Psychologiczne aspekty pedagogiki fortepianowej Wasyla Barwińskiego
dr Zoriana Juziuk (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki we Lwowie, Lwowskie Liceum Muzyczne im. S. P. Ludkiewicza, Ogólnoukraiński Związek ,,Stowarzyszenie Arteterapii”, Lwów, Ukraina), Polska tematyka w pedagogicznej ukraińskiej literaturze fortepianowej doby pochopinowskiej (na przykładzie zbioru ,,Mały Paderewski” Władysława Zaremby)
doc. Liubow Gunder (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja), Lwowska szkoła pianistyczna Viléma Kurza oraz jej wpływ na współczesną fortepianową sztukę wykonawczą
mgr Iwanna Olijnik (Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy im. P. Czajkowskiego, Kijów, Ukraina), Muzyka estradowa we Lwowie: o twórczości Bohdana (Bondi) Wesołowskiego
prof. dr Olga Bencz (Municypalna Szkoła Wyższa ,,Kijowska Akademia Sztuk”, Kijów, Ukraina), Rozwój współczesnej szkoły dyrygenckiej w Galicji w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku
prof. dr hab. Hanna Karaś (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w IwanoFranikiwsku, Ukraina), Rozwój tradycji fortepianowej edukacji muzycznej Galicji przez diasporę ukraińską w XX wieku
dr Weronika Lewko (Kijowska Miejska Akademia Sztuki Estradowej i Cyrkowej, Kijów, Ukraina), Twórczość Bohdana Wesołowskiego w przestrzeni kulturalno-artystycznej Ukrainy początku XXI wieku
dr Switłana Zaria (Kijowska Miejska Akademia Sztuki Estradowej i Cyrkowej, Kijów, Ukraina), Galicyjskie tradycje muzyczne we współczesnych reklamowych utworach audiowizualnych


17.00-17.20 Dyskusja
17.30-18.50 Koncert ,,Karol Mikuli – uczeń Chopina i kompozytorzy epoki”
Sala Koncertowa Instytutu Muzyki UR, ul. Dąbrowskiego 83


Wykonawcy:
Elżbieta Drążek-Barcik – sopran
Agnieszka Hoszowska-Jabłońska – fortepian
Nadia Jawna – fortepian
Serhij Kowaliow – fortepian
Magdalena Prejsnar – fortepian
Margareta-Maria Szwydkiw – fortepian
Łukasz Rusin – słowo
W programie utwory: K. Mikulego, F. Chopina, S. Niewiadomskiego, S. Ludkiewicza,
W. Barwińskiego, W. Kosenki.


19.00 – Kolacja


19 listopada (wtorek)


9.00-11.30 SESJA IV: SZTUKA KOMPOZYTORSKA I WYKONAWCZA


Prowadzenie: dr hab. prof. UMFC i AM Wrocław Walentyna Węgrzyn-Klisowska
dr hab. Tomasz Baranowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii), „Dziady ogromne zrobiły wrażenie na Lwowie…” O sukcesach Stanisława Moniuszki w stolicy Galicji
doc. dr Nina Dyka (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki, Ukraina), Karol Mikuli oraz jego znaczenie w rozwoju kameralistyki we Lwowie
dr hab. prof. UR Olga Popowicz (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki), Liryka wokalna w twórczości kompozytorów ukraińskich epoki Karola Mikulego
dr Jolanta Wąsacz-Krztoń (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki), Aspekty życia muzycznego Galicji na łamach ,,Wiadomości Artystycznych” pod redakcją Mieczysława Sołtysa
doc. dr Lilia Nazar-Szewczuk (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki, Ukraina), Twórczość Wasyla Barwińskiego w kontekście witalistycznych tendencji pierwszej połowy XX wieku
doc. dr Oksana Frajt (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina), Ukraińscy kompozytorzy Galicji pierwszego trzydziestolecia XX wieku jako pianiści i koncertmistrzowie
mgr Olga Kuznecowa (doktorantka, Edukacyjno-Naukowy Instytut Sztuki Muzycznej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina), Pianiści galicyjscy – popularyzatorzy twórczości Mykoły Łysenki
doc. Mychajło Użynski (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina), Twórczość kompozytorów galicyjskich w XIX wieku w kontekście rozwoju życia kulturalnoartystycznego Galicji
mgr Janusz Kawa (doktorant, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), Wpływ twórczości Karola Mikulego na potomnych


11.30-11.45 Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa kawowa


12.00-14.30 SESJA V: MUZYCY I INSTYTUCJE MUZYCZNE GALICJI


Prowadzenie: prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
dr hab. prof. UR Mirosław Dymon (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki), Psychologiczny portret galicyjskiego muzyka-pedagoga drugiej połowy XIX wieku
doc. dr Tetiana Prokopowycz (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina), Książę Kazimierz Lubomirski i Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne we Lwowie
dr Marzena Lubowiecka (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki), Działalność Karola Mikulego, Rudolfa Schwarza i Mieczysława Sołtysa w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym we Lwowie 1880- 1914
dr Natalia Kosaniak (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, Ukraina), Lwowscy pedagodzy muzyczni czasów Karola Mikulego (na podstawie materiałów ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka) dr Teresa Mazepa (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki), Działalność Anny Niementowskiej oraz
Instytutu Muzycznego Anny Niementowskiej we Lwowie Liubow Nazar (studentka studiów magisterskich, Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki, Ukraina), Współpraca polskich i ukraińskich popularyzatorek metody dalcrozowskiej w Galicji w okresie międzywojennym
prof. dr hab. Iryna Bermes (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina), Rola Bohdana Piurka i Natalii Kułyckiej w profesjonalnym przygotowaniu kadry muzycznej ziemi drohobyckiej lat 30. XX wieku
doc. dr Jakym Horak (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M.W. Łysenki, Ukraina), Dokumenty i materiały Muzycznego Towarzystwa im. M. Łysenki oraz Wyższego Muzycznego Instytutu w zbiorach Muzeum Memorialnego Stanisława Ludkiewicza we Lwowie
doc. dr Łesia Romaniuk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w IwanoFrankiwsku, Ukraina), Działalność edukacyjna Konserwatorium im. Stanisława Moniuszki w Stanisławowie w kontekście wieloetnicznego środowiska kulturalno-artystycznego Galicji


14.30-15.00 Dyskusja i zakończenie konferencji


Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji:
prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
dr hab. prof. UR Mirosław Dymon
prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska
dr hab. prof. UR Olga Popowicz
dr hab. prof. UR Ewa Nidecka
dr Kinga Fink
dr Marzena Lubowiecka
dr Teresa Mazepa

 

 

sponsorzy i partnerzy:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej

Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.