Fundacja ormiańska KZKO
Międzynarodowe seminarium na temat Partnerstwa Wschodniego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie
Dodano 2011-09-14

W dniach 19 i 20 września br. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie odbędzie się międzynarodowe seminarium na temat Partnerstwa Wschodniego pt. „Rola edukacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznych w ramach partnerstwa wschodniego”. Seminarium, planowane na 2 tygodnie przed szczytem UE w Warszawie, ma charakter otwarty i jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych.

Partnerstwo Wschodnie to wspólna inicjatywa Polski i Szwecji, otwierająca drogę partnerom na wschodzie do ich politycznego stowarzyszenia i zaawansowanej gospodarczej integracji z UE, w tym  pogłębienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, jak też do poszerzonego stosowania unijnych norm, standardów i wartości.

 Szczyt w sprawie Partnerstwa Wschodniego odbył się 7 maja 2009 roku w Pradze i stanowił stanowi ukoronowanie działań Polski oraz Szwecji w procesie pogłębienia i zintensyfikowania relacji Unii Europejskiej z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Po raz pierwszy kraje Europy Wschodniej oraz Kaukazu Południowego otrzymały szansę bliskiej integracji politycznej i gospodarczej z Unią Europejską.
Celem organizacji seminarium w WSP TWP w Warszawie jest umożliwienie spotkania osób reprezentujących uczelnie wyższe, instytucje oraz organizacje zajmujące się szeroko rozumianą edukacją.  W ramach przedsięwzięcia będą poruszane zagadnienia z zakresu pozyskiwania środków na finansowanie edukacji, w tym: wymiany kadry naukowej i studentów, szkolenia, staże, stypendia.
PROGRAM SEMINARIUM

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.