Fundacja ormiańska KZKO
Koncert muzyki ormiańskiej w Warszawie
Dodano 2017-06-16

 

TRIO "TRIUMPH" z ARMEŃSKIEJ FILHARMONII PAŃSTWOWEJ w Erywaniu - w składzie: Anna Poghosjan /sopran/, Sar Sarksjan /baryton/, Dżulietta Chaczatrian /fortepian/

wraz z Fundacją "Armenian Foundation" serdecznie zapraszają na koncert, który odbędzie się JUTRO tj. dnia 23.06.2017 r. (PIĄTEK) , w Nowym Świecie Muzyki w Warszawie ul. Nowy Świat 63. o godz. siódmej wieczorem (19.00)

RMENIAN STATE PHILARMONIA TRIUMPH TRIO, w składzie:
Anna Poghosyan /Soprano/
Sar Ssrgsyan /Baritone/
Julietta Khachatryan /Piano
wraz z Fundacją Armenian Foundation serdecznie zapraszają na koncert, który odbędzie się dnia 23.06.2017 r., w Nowym Świecie Muzyki w Warszawie ul. Nowy Świat 63.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Kawiarni Nowy Świat Muzyki.
Szczegółowy program wieczoru:
1. Aleksandr Harutyunyan “Hayreniqis het” (4.00) (With my homeland)
2. Tigran Chukhajyan “Leblebijineri qaylerg” (3.10) 
3. Aleksey Hekimyan “Bari aragil” (3.36)
4. Aleksandr Harutyunyan “Erqir inz hamar” (3.05)
5. Gabriel Eranyan “Kilika” (3.40)
6. Komitas “Krunk” (4.00)
7. Aleksandr Dolukhanyan “Tun ari” (2.40)
8. Aleksandr Dolukhanyan “Jan Maral” (03.00)
9. Aleksandr Dolukhanyan “Eraz” (2. 37)
10. Hambarzum Perperyan “Anor” (3.10)
11. Barsegh Kanachyan “Oror” (3.05)
12. Artemi Ayvazyan “Hey, ergir Araks” (4.00)
13. Vladilen Balyan “Lirikakan” (5.00)
14. Arm. Folk Song “Nubar-Nubar” (2.00)
15. Gevorg Armenyan “Du im hpart hay axjik” (2.10)
16. Meliq MAvisakalyan “Kapuyt manushak” (3.00)
17. Khachatur Avetisyan “Baleni” (4.01)
18. Khachatur Avetisyan “Miayn qez hamar” (4.00)
19. Komitas “Habrban” (3.00)
20. Maria Ales “Patranqi tevov” (5.30)
21. Armen Smbatyan “Hayastan” (3.32)TRIO "TRIUMPH" z ARMEŃSKIEJ (sic) FILHARMONII PAŃSTWOWEJ w Erywaniu - w składzie: Anna Poghosjan /sopran/, Sar Sarksjan /baryton/, Dżulietta Chaczatrian /fortepian/

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Kawiarni Nowy Świat Muzyki.

Szczegółowy program wieczoru:

1. Aleksandr Harutiunian “Hajrenikis het” (4.00)

2. Tigran Czuchadżijan “Leblebidżineri kajlerg” (3.10) 

3. Aleksej Hekimian “Bari aragil” (3.36)

4. Aleksandr Harutjunian “Jergir indz hamar” (3.05)

5. Gabriel Jeranian “Kilikia” (3.40)

6. Komitas “Krunk” (4.00)

7. Aleksandr Doluchanian “Tun ari” (2.40)

8. Aleksandr Doluchanian “Dżan maral” (03.00)

9. Aleksandr Doluchanian “Jeraz” (2. 37)

10. Hambardzum Perperian “Anor” (3.10)

11. Barsegh Kanaczjan “Oror” (3.05)

12. Artemi Ajwazjan “Hej, jergir Araks” (4.00)

13. Wladilen Baljan “Lirikakan” (5.00)

14. (Lud.) “Nubar-Nubar” (2.00)

15. Geworg Armenian “Du im hypart haj achczik” (2.10)

16. Melik Mawisakalian “Kapujt manuszak” (3.00)

17. Chaczatur Awetisjan “Baleni” (4.01)

18. Chaczatur Awetisjan “Miajn kez hamar” (4.00)

19. Komitas “Habyrban” (3.00)

20. Marine Ales “Patranki tewow” (5.30)

21. Armen Symbatjan “Hajastan” (3.32)

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.