Interaktywna Mapa Cmentarza
  • II edycja wyjazdu do KUT - II - ga publikacja
  • Dodano 2010-12-01

HISTORIE ZAPISANE W KAMIENIACH

Wartość dziedzictwa, jaką stanowi znajomość historii, pochodzenia i losów naszych przodków, a którą możemy się podzielić jest bezcenna…
Dzięki naszym przekazom wzbogacamy innych o niezwykła wiedzę, wzbudzamy nieznane dotąd uczucia i odkrywamy nowy, fascynujący świat….
Nie przechowujmy tego tylko dla siebie….

W związku z planami wydania publikacji na temat Kut, Fundacja Ormiańska KZKO zwraca się z prośbą do potomków rodzin, które mieszkały w Kutach przed II wojna światową o udostępnienie wszelkich materiałów dotyczących Kut w postaci; wspomnień, dokumentów, zdjęć itd. Poszukujemy również osób, które zechciałyby opowiedzieć o losach swoich rodzin.
Przekazane historie będą stanowiły jeden z głównych elementów zamieszczonych w publikacji. Pierwsze historie opublikowaliśmy na naszej stronie http://www.fundacjaormianska.pl/cmentarze/aktualno-ci-2/.
Zapraszamy do lektury i współpracy.

OCALMY KUTY OD ZAPOMNIENIA

Marta Axentowicz-Bohosiewicz marta@fundacjaormianska.pl
Ilona Matusz – Tokarczyk sekretariat@fundacjaormianska.pl

Każdy kolejny wyjazd do Kut to wyprawa w nieznane, a jakże bliskie naszym sercom miejsca. II- edycja projektu "Kuty nad Czeremoszem mała stolica Ormian" zakończyła się mamy nadzieję sukcesem czego dowodem niech będzie ta publikacja, która powstała dzięki uczestnikom naszych wyjazdów.
Ze wstępu:
"Po raz kolejny wyruszyliśmy do Kut – miejsca tak szczególnego zarówno dla polskich Ormian, jak i dla historii wszystkich Polaków. Miejsca niezwykłego zarówno pod względem historycznym, jak i czysto emocjonalnym. W naszych wspomnieniach staraliśmy się uchwycić odbicie całej wielokulturowej złożoności tamtejszego regionu – Polaków i Ormian, Żydów i Hucułów.
Pierwsza z podróży, która dla jednych była przygodą turystyczną, a dla innych świadomym zaplanowanym wyjazdem rozpoznawczo – badawczym zaszczepiła w nas miłość do tego miejsca. Zostaliśmy zauroczeni i zafascynowani krajobrazem Kresów Wschodnich, historią mieszkańców, a także zachowanymi tam reliktami dziedzictwa kulturowego i duchowego Ormian polskich. Połączyła nas idea ratowania i ocalenia dla przyszłych pokoleń pozostałych jeszcze przejawów i śladów tej kultury.
Cmentarze są milczącym świadectwem przeszłości, mimo to wytrwały badacz, czy choćby wyczulony turysta potrafi odkryć w nich wielką tajemnicę. Potrafi odczytać historię miejsc i ludzi, którzy kiedyś tam żyli. Często połączeni więzami ziemi, w której spoczęli.
Nekropolie są, zatem miejscem nie tylko ostatecznego spoczynku, co nadaje im religijny – sakralny charakter, ale zawierają również świeckie wartości historyczne i artystyczne. Stanowią tym samym ważny składnik dziedzictwa kulturowego, który należy otoczyć szacunkiem nie tylko przez miejscowych, ale również przez odwiedzających.
Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie najlepszym świadectwem głebokiego sensu naszej pracy i zaangażowania w ratowanie pamięci o tym miejscu i o jego mieszkańcach. Wierzymy, że zachęci i zmotywuje również Państwa do działalności na rzecz kultywacji pamięci o polskich Ormianach.
Marta Axentowicz-Bohosiewicz

  • Pamiec-i-tozsamosc.jpg
sponsorzy i partnerzy: