Interaktywna Mapa Cmentarza
 • DUBOWCE

9 sierpnia 2009 wybraliśmy się na wycieczkę do Czerniowiec. Przez lata kulturę i klimat duchowy Bukowiny (w skład której wchodzi również owa miejscowość) tworzyli Polacy, Ormianie, Ukraińcy, Niemcy, Żydzi, Rumuni. Wspaniale było przechadzać się po ulicach miasta, które dziś prawdopodobnie by nie powstało, ponieważ wcześniej zamieniłoby się w wieżę Babel. Czerniowce zdecydowanie zasługują na obszerny, wyczerpujący opis, jednak w poniższej historii stanowią jedynie kanwę dalszej opowieści.
Otóż kiedy późnym popołudniem wracaliśmy z tego uroczego miasta przydarzyła nam się dość niezwykła historia. Przejeżdżaliśmy właśnie przez wieś Dubowce, w której postanowiliśmy się na chwilę zatrzymać. Państwo Bohosiewiczowie posiadali pewną wiedzę na temat tego miejsca z książki Jacka Chrząszczewskiego Kościoły Ormian polskich. Autor, pisząc o kościele w Czerniowcach, wymienia należące do parafii czerniowieckiej kaplice we wsiach Bojan, Witelówka, Dubowce, Karapczyjów i Baniłów Ruski. Naszym celem miały być tylko krótkie oględziny tego miejsca, ewentualnie lokalizacja kaplicy, o której mowa w powyższej książce.
Nasz autokar staje więc obok małej, zaniedbanej kapliczki z wąskimi, strzelistymi oknami. Wokół toczy się zwykłe życie mieszkańców wsi. Jest sierpień, bukowińska wieś pachnie dojrzałymi owocami. Nieopodal starsza kobieta wypasa krowę. Zainteresowany grupą dziwnych przybyszy mężczyzna podchodzi i spoglądając dość podejrzliwie, pyta, czego szukamy. Próbujemy wytłumaczyć, że jesteśmy zainteresowani wejściem do kaplicy. Okazuje się jednak, że jest to niemożliwe. Wejście jest zamurowane. Starsza kobieta mówi, że jeszcze kilka lat temu z kapliczki często korzystała młodzież, urządzając w niej zakrapiane spotkania, dlatego postanowiono ją zamknąć. Kobieta dodaje jeszcze, że chyba znajduje się tam jakaś tablica ze złotym napisem. Ciekawość niektórych osób z naszej grupy sięga wówczas zenitu. Musi zostać zaspokojona. Mieszkańcy nie potrafią więcej powiedzieć o kaplicy, za to oferują pomoc (czytaj drabinę) i już po chwili pan Maciej przeciska się przez okienko i eksploruje kapliczkę od wewnątrz. Za nim wskakuje jeszcze kilka osób. Podłogę zalega warstwa śmieci. Aby cokolwiek zobaczyć trzeba odgarnąć gruz. Jakież zdziwienie ogarnia wszystkich, gdy się okazuje, że w brudną podłogę wmurowana jest tablica inskrypcyjna Szymonowiców! Nikt się nie spodziewał tak wielkiego odkrycia. Każdy oczywiście chciał wspiąć się po drabinie, na własne oczy ujrzeć tablicę i zrobić zdjęcie, więc zabawiliśmy w Dubowcach dłuższą chwilę. Wsiedliśmy do autokaru dopiero wtedy, gdy w pełni nacieszyliśmy się odkryciem. Pojechaliśmy dalej rozumiejąc, co musiał czuć Krzysztof Kolumb odkrywając Amerykę…

4 LATA PÓŹNIEJ DOPISUJEMY DZIĘKI PANI MAGDALENIE BERNACKIEJ  HISTORIĘ DWORU I KAPLICY W DUBOWCACH

Wieś na Prutem, powiat kocmański na Bukowinie, w odległości 4 km od Niepołokowiec  – tak brzmi lakoniczna notatka w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Hipolit Studnicki w swym Skorowidzu miejscowości z 1855 roku wymienia Grzegorza Simonowicza, A. Zerygiewicza i innych współwłaścicieli majątku, a w Przewodniku statystyczno-topograficznym Konrada Oksza-Orzechowskiego z 1872 roku pojawia się nazwisko Jakuba bar. Szymonowicza. Małżonkowie Jakub i Helena (1846-1910) z Mikołajewiczów Szymonowiczowie mieli co najmniej troje dzieci:

1.Romualda ur.04.09.1874, c.k. komisarz starostwa, ożenił się w 08 czerwca 1905 z Heleną Grigurcea, ur. 17.05.1880

2.Olgę, ur. 04.03.1876, zamężną w 1899r. z Michałem Romaszkanem, c.k. praktykantem przy rządzie krajowym, pracującym w c.k. starostwie w Storożyńcu. Małżonkowie mieli 5-cioro dzieci: Jakuba ur. 21.03.1901, Stefana ur. 27.07.1902, Marię ur. 24.07.1904, Zygmunta ur. 26.03. 1906, Oktawiana ur. 11.10.1912

3.Stefanię, ur. 27.04.1877, która wyszła za mąż za Kajetana Jakubowicza.

Kajetan (1865-1913) pochodził z ziemiańskiej rodziny osiadłej w Kuczurniku na Bukowinie. Urodził się w Mikulińcach na Pokuciu, gdzie ojciec Antoni, wdowiec po Klementynie z Teodorowiczów, był wcześniej dziedzicem majątku. Matka Albina 
z Osadców, córka Józefa i Rozalii pochodziła z Borszczowa położonego na zachód od Zabłotowa.  Kajetan miał liczne rodzeństwo i był bratem mojej prabaci Zofii z Jakubowiczów Łukasiewiczowej. Wiem, że Kajetan przed ślubem był zarządcą w Babinie. Po ślubie zamieszkał z żoną w Dubowcach. Nie żył już jego teść 
i najprawdopodobniej zajął się prowadzeniem majątku. 
W moim domowym archiwum zachowało się kilka zdjęć Stefanii i Kajetana oraz zdjęcie dworu w Dubowcach. Mój dziadek Stefan Łukasiewicz (1892-1939) będąc studentem w Akademii Górniczej w Leoben bywał tam gościem. Wkrótce urodziły się im dwie córeczki: Maria ur. 31.01.1907 i Romana „Nula”. W 1909 roku w Dubowcach na młodych małżonków spadło nieszczęście. Podczas epidemii szkarlatyny wszyscy domownicy zachorowali i 26.11.1909 r. zmarła pierworodna  Marysia i tam została pochowana. U Kajetana zaostrzyła się zaleczona wcześniej gruźlica. Nie pomogły mu wyjazdy do uzdrowisk i zmarł 31.03.1913 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Czerniowcach i do dziś zachował się jego grobowiec. 
Wcześniej, już w 1911 roku, rodzina przeniosła się do Czerniowiec. Zamieszkali najpierw w kamienicy będącej własnością bar. Heleny, a potem Stefania kupiła coś własnego – prawdopodobnie dom.
Na początku I-szej wojny światowej Stefania Jakubowiczowa razem z córką uciekły przed Rosjanami z Czerniowiec i schroniły się na Morawach, gdzie znalazło się  wielu Bukowińczyków. Zachowały się listy Stefanii do mojego dziadka z tego okresu. „Nula” kontynuowała tam naukę, a Stefania wyjeżdżała co jakiś czas do Wiednia, dla poratowania zdrowia. Pod koniec wojny, po powtórnym odejściu wojsk rosyjskich, wróciły do Czerniowiec. Bukowina po I-szej wojnie została włączona do Rumunii. 
Romana w latach 30-tych wyszła za mąż za nauczyciela Adolfa Szymonowicza, dyrektora gimnazjum polskiego w Czerniowcach. Wiem, że przed samą wojną małżeństwo razem ze Stefanią wzięło w dzierżawę majątek w pobliskich Niepołokowcach. 
Brat Adolfa, Grzegorz (1898-1980), absolwent prawa uniwersytetu czerniowieckiego, był w okresie międzywojennym znanym działaczem polonijnym 
i wiceburmistrzem Czerniowiec. W czasie II-iej wojny światowej  pracował jako radca w poselstwie Chile, które reprezentowało polskie interesy po opuszczeniu Rumunii przez dyplomatów II RP jesienią 1940. Ratował Żydów przed wywózką do obozów zagłady wystawiając im paszporty chilijskie. W 1945 roku razem z Adolfem i Romaną, oraz Zbigniewem Szymonowiczem (grafikiem – być może synem Grzegorza) wyemigrowali do Kanady  Przeszukując strony w Internecie odkryłam, że nabyli 
w 1948r. farmę w Caledon w Kanadzie, a następnie Romana i Adolf zamieszkali w Brampton, chyba od 1955r. Dalsze ich losy są mi nieznane. Poszukuję potomków rodziny Szymonowiczów w Kanadzie. 
    
Bibliografia:
1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich pod redakcją F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego, Kasa im. Józefa Mianowskiego, Warszawa 1880-1902.
2. Hipolit Stupnicki, Skorowidz wszystkich miejscowości Królestwa Galicji, Lodometrii i Księstwa Bukowińskim, 1855
3.  Konrad Oksza Orzechowski, Przewodnik statystyczno-topograficzny i skorowidz wszystkich miejscowości w Królestwie Galicyi, i X. Bukowinie 1872 
4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Szymonowicz 
5. Archiwum rodzinne Magdaleny z Łukasiewiczów Bernackiej
6. W 27-ym numerze Gazety Polskiej z 3 kwietnia 1913 r.wyd. w Czerniowcach
 w rubryce „Nekrologi”:  Kajetan Jakubowicz b. właściciel i dzierżawca dóbr znany z sumienności i prawości charakteru cieszył się wielką sympatią i szacunkiem  wśród sfer obywatelstwa naszego zmarł w Czerniowcach 31 marca 1913 r. po długiej ciężkiej słabości znoszonej cierpliwie z poddaniem się woli Bożej. Osierocił wdowę Stefanię z bar. Szymonowiczów i jedno dziecko. Pogrzeb odbył się we środę 2 kwietnia przed południem przy udziale miejscowego i okolicznego obywatelstwa. Kondukt pogrzebowy prowadził ks. Andrzej Łukasiewicz.
 
                                                                          Magdalena Bernacka

 

 

 

 

DUBOWCE - Wieś na Prutem, powiat kocmański na Bukowinie, w odległości 4 km od Niepołokowiec  – tak brzmi lakoniczna notatka w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Hipolit Studnicki w swym Skorowidzu miejscowości z 1855 roku wymienia Grzegorza Simonowicza, A. Zerygiewicza i innych współwłaścicieli majątku, a w Przewodniku statystyczno-topograficznym Konrada Oksza-Orzechowskiego z 1872 roku pojawia się nazwisko Jakuba bar. Szymonowicza. Małżonkowie Jakub i Helena (1846-1910) z Mikołajewiczów Szymonowiczowie mieli co najmniej troje dzieci:

1.Romualda ur.04.09.1874, c.k. komisarz starostwa, ożenił się w 08 czerwca 1905 z Heleną Grigurcea, ur. 17.05.1880

2.Olgę, ur. 04.03.1876, zamężną w 1899r. z Michałem Romaszkanem, c.k. praktykantem przy rządzie krajowym, pracującym w c.k. starostwie w Storożyńcu. Małżonkowie mieli 5-cioro dzieci: Jakuba ur. 21.03.1901, Stefana ur. 27.07.1902, Marię ur. 24.07.1904, Zygmunta ur. 26.03. 1906, Oktawiana ur. 11.10.1912

3.Stefanię, ur. 27.04.1877, która wyszła za mąż za Kajetana Jakubowicza.

Kajetan (1865-1913) pochodził z ziemiańskiej rodziny osiadłej w Kuczurniku na Bukowinie. Urodził się w Mikulińcach na Pokuciu, gdzie ojciec Antoni, wdowiec po Klementynie z Teodorowiczów, był wcześniej dziedzicem majątku. Matka Albina 

z Osadców, córka Józefa i Rozalii pochodziła z Borszczowa położonego na zachód od Zabłotowa.  Kajetan miał liczne rodzeństwo i był bratem mojej prabaci Zofii z Jakubowiczów Łukasiewiczowej. Wiem, że Kajetan przed ślubem był zarządcą w Babinie. Po ślubie zamieszkał z żoną w Dubowcach. Nie żył już jego teść 

i najprawdopodobniej zajął się prowadzeniem majątku. 

W moim domowym archiwum zachowało się kilka zdjęć Stefanii i Kajetana oraz zdjęcie dworu w Dubowcach. Mój dziadek Stefan Łukasiewicz (1892-1939) będąc studentem w Akademii Górniczej w Leoben bywał tam gościem. Wkrótce urodziły się im dwie córeczki: Maria ur. 31.01.1907 i Romana „Nula”. W 1909 roku w Dubowcach na młodych małżonków spadło nieszczęście. Podczas epidemii szkarlatyny wszyscy domownicy zachorowali i 26.11.1909 r. zmarła pierworodna  Marysia i tam została pochowana. U Kajetana zaostrzyła się zaleczona wcześniej gruźlica. Nie pomogły mu wyjazdy do uzdrowisk i zmarł 31.03.1913 roku. Jest pochowany na cmentarzu w Czerniowcach i do dziś zachował się jego grobowiec. 

Wcześniej, już w 1911 roku, rodzina przeniosła się do Czerniowiec. Zamieszkali najpierw w kamienicy będącej własnością bar. Heleny, a potem Stefania kupiła coś własnego – prawdopodobnie dom. Na początku I-szej wojny światowej Stefania Jakubowiczowa razem z córką uciekły przed Rosjanami z Czerniowiec i schroniły się na Morawach, gdzie znalazło się  wielu Bukowińczyków. Zachowały się listy Stefanii do mojego dziadka z tego okresu. „Nula” kontynuowała tam naukę, a Stefania wyjeżdżała co jakiś czas do Wiednia, dla poratowania zdrowia. Pod koniec wojny, po powtórnym odejściu wojsk rosyjskich, wróciły do Czerniowiec. Bukowina po I-szej wojnie została włączona do Rumunii. Romana w latach 30-tych wyszła za mąż za nauczyciela Adolfa Szymonowicza, dyrektora gimnazjum polskiego w Czerniowcach. Wiem, że przed samą wojną małżeństwo razem ze Stefanią wzięło w dzierżawę majątek w pobliskich Niepołokowcach. Brat Adolfa, Grzegorz (1898-1980), absolwent prawa uniwersytetu czerniowieckiego, był w okresie międzywojennym znanym działaczem polonijnym i wiceburmistrzem Czerniowiec. W czasie II-iej wojny światowej  pracował jako radca w poselstwie Chile, które reprezentowało polskie interesy po opuszczeniu Rumunii przez dyplomatów II RP jesienią 1940. Ratował Żydów przed wywózką do obozów zagłady wystawiając im paszporty chilijskie. W 1945 roku razem z Adolfem i Romaną, oraz Zbigniewem Szymonowiczem (grafikiem – być może synem Grzegorza) wyemigrowali do Kanady  Przeszukując strony w Internecie odkryłam, że nabyli w 1948r. farmę w Caledon w Kanadzie, a następnie Romana i Adolf zamieszkali w Brampton, chyba od 1955r. Dalsze ich losy są mi nieznane. Poszukuję potomków rodziny Szymonowiczów w Kanadzie.

Bibliografia:

1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich pod redakcją F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego, Kasa im. Józefa Mianowskiego, Warszawa 1880-1902.

2. Hipolit Stupnicki, Skorowidz wszystkich miejscowości Królestwa Galicji, Lodometrii i Księstwa Bukowińskim, 1855

3.  Konrad Oksza Orzechowski, Przewodnik statystyczno-topograficzny i skorowidz wszystkich miejscowości w Królestwie Galicyi, i X. Bukowinie 1872 

4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Szymonowicz 

5. Archiwum rodzinne Magdaleny z Łukasiewiczów Bernackiej

6. W 27-ym numerze Gazety Polskiej z 3 kwietnia 1913 r.wyd. w Czerniowcach

 w rubryce „Nekrologi”:  Kajetan Jakubowicz b. właściciel i dzierżawca dóbr znany z sumienności i prawości charakteru cieszył się wielką sympatią i szacunkiem  wśród sfer obywatelstwa naszego zmarł w Czerniowcach 31 marca 1913 r. po długiej ciężkiej słabości znoszonej cierpliwie z poddaniem się woli Bożej. Osierocił wdowę Stefanię z bar. Szymonowiczów i jedno dziecko. Pogrzeb odbył się we środę 2 kwietnia przed południem przy udziale miejscowego i okolicznego obywatelstwa. Kondukt pogrzebowy prowadził ks. Andrzej Łukasiewicz.

 Magdalena Bernacka

 

 • Byc-moze-szczatki-Szymonowiczow.JPG
 • Czesc-zabudowan-majtku-rodziny-Szymonowiczow-1.JPG
 • Czesc-zabudowan-majtku-rodziny-Szymonowiczow-2.JPG
 • Czesc-zabudowan-majtku-rodziny-Szymonowiczow-3.JPG
 • Czesc-zabudowan-majtku-rodziny-Szymonowiczow.JPG
 • Dubowce-1.JPG
 • Dubowce-2.JPG
 • Dubowce-kaplica.JPG
 • Dubowce-wchodzimy-do-srodka-drzwi-wejsciowe-sa-zamurowane.JPG
 • Dubowce-wnetrze-kaplicy.JPG
 • Dubowce.JPG
 • Kapilca-Szymonowiczow-w-Dubowcach-1.JPG
 • Kaplica-Szymomnowiczow-w-Dubowcach.JPG
 • Kaplica.JPG
 • krypta-grobowa-1.JPG
 • Krypta-grobowa-w-kaplicy.JPG
 • krypta-grobowa.JPG
 • Nekrokog-Marii-Jakubowicz.JPG
 • plyta-nagrobna-wenatrz-kaplicy.JPG
 • Po-prawej-siedzi-Stefania-z-Szymonowiczw-za-ni-stoi-m-Kajetan-Jakubowicz-w-rodku-siedzi-moja-prababcia-Zofia-z-Jakubowiczw-za-ni-stoi-jej-m-Stanisaw-ukasiewicz.jpg
 • Romana-z-Jakubowiczw-Szymonowicz.jpg
 • Stafania-z-d.-Szymonowicz-i-Kajetan-Jakubowiczowie.jpg
 • Stefania-z-Szymonowiczw-Jakubowiczowa.jpg
 • Takim-sposobem-wchodzilismy-do-wnetrza-kaplicy.JPG
 • widok-palacu-w-Dubowcach-przed-I-sza-wojna-wlascicielami-byli-Helena-i-Jakub-Szymonowiczowie.jpg
 • wnetrze-kaplicy-1.JPG
 • wnetrze-kaplicy-Szymonowiczow-w-Dubowcach.JPG
sponsorzy i partnerzy: